Hoe ernstig is de situatie?
...

Hoe ernstig is de situatie?"Zeer ernstig. Ik heb de indruk dat de politici de situatie onderschatten. De maakindustrie kampt met drie problemen: energiekosten, loonkosten en de moeilijke aanvoer van intermediaire producten. De diensteneconomie wordt vooral geconfronteerd met hoge loonkosten. Dat alles bedreigt de concurrentiekracht. De bedrijven doen vaker een beroep op tijdelijke werkloosheid, de uitzendbanen dalen,... Dat zijn symptomen van moeilijke tijden."Heeft het beleid voldoende aandacht voor de concurrentiekracht?"Van regeringen en van organen als het Overlegcomité verwacht ik dat ze eindelijk ook de ondernemingen en het gevaar voor de concurrentiepositie meenemen in het beleid van de komende maanden. Ik begrijp zeer goed dat het nu allemaal om de consument draait, maar de grootste bedreiging voor de koopkracht zijn bedrijven die stoppen met de produceren, met een recessie als gevolg."Wat moet er gebeuren?"Je kunt op de korte termijn maatregelen nemen die op zijn minst een symboolfunctie hebben. Zet onze tarieven van accijnzen en btw gelijk met het EU-gemiddelde. Breng de reserves aan CO2-uitstootrechten op de markt, zodat de prijs ervan kan dalen. Op Europees niveau is een beter prijsvormingsmechanisme nodig, zodat de chaos op de markt vermindert. En waarom maken we geen afspraak met Noorwegen om gas te leveren tegen lagere prijzen?"Wat de competitiviteit betreft: het indexeringsmechanisme duwt ons de afgrond in. Ik spreek mij niet uit over een indexsprong, maar koppel de loonvorming en de fiscale hervorming aan elkaar. Als je straks misschien een fiscale hervorming doorvoert, met lagere lasten op arbeid, moet je de bedrijven niet via een andere weg extra belasten."