Een paar Vlaamse media maakten vandaag bekend dat werkgeversorganisaties als de Bouwunie (verbonden aan Unizo) en de Confederatie Bouw hun leden zouden aansporen om hun oudere werknemers nog snel te ontslaan zodat ze zouden kunnen genieten van de oude brugpensioenregeling.

Normaal gezien zou het nieuwe regime dat de regering-Michel heeft uitgedokterd op 1 november 2014 ingaan.

Wie als oudere werknemer nog zou willen van het oude brugpensioenstelsel, zou zich nu nog snel moeten laten ontslaan. De regering wil uiterlijke datum nu verschuiven naar 31 december, zodat werknemers iets meer tijd krijgen om te beslissen of ze al dan niet met brugpensioen willen. Wie dit jaar aan de voorwaarden voor brugpensioen voldoet, zal dat bovendien ook na Nieuwjaar blijven doen.

'de perversiteit van het brugpensioenstelsel'

Karel Van Eetvelt, topman van KMO-organisatie Unizo, ontkent dat naast de vakbonden ook de werkgeverorganisaties dezer dagen oudere medewerkers ertoe aangezet hebben zich te laten ontslaan zodat ze nog snel met brugpensioen kunnen: "Er zal altijd wel een individuele werkgever zijn die van de situatie gebruik wil maken om van een oudere medewerker verlost te geraken. Maar dat zijn grote uitzonderingen. Met de huidige discussie is de perversiteit van het brugpensioenstelsel definitief bewezen. Daar waar het aanvankelijk een herstructureringsmaatregel is, was het nu volgens de vakbonden een recht geworden. Vandaar dat medewerkers worden aangespoord om zich op oudere leeftijd te laten ontslaan om zo van brugpensioen te kunnen genieten."

Brugpensioen, dat nu officieel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag heet (SWT) is geen vorm van pensioen maar wel van werkloosheid waarbij de kosten van het ontslag grotendeels door de staatskas worden gedragen.

De bruggepensioneerde krijgt een werkloosheidsuitkering met daarbovenop een toeslag die door de werkgever wordt betaald. Karel Van Eetvelt is duidelijk: "Het systeem wordt door de huidige regering verstrengd en dat is een goede zaak. Maar als het brugpensioen blijft bestaan zal het vergrijzingsprobleem nooit worden opgelost."

Het stelsel past volgens de Unizo-topman ook in de Belgische syndicale traditie om bij herstructureringen zo veel mogelijk werknemers te laten vertrekken met een grote zak geld, zonder oog te hebben voor hertewerkstelling.

"Ik geef toe dat sommige grote bedrijven in dat verhaal zijn meegestapt en een sociaal conflict bij herstructurering met geld moesten afkopen," zegt Van Eetvelt, "Bij KMO's, waar de lonen lager liggen, is dat veel minder het geval."

Een paar Vlaamse media maakten vandaag bekend dat werkgeversorganisaties als de Bouwunie (verbonden aan Unizo) en de Confederatie Bouw hun leden zouden aansporen om hun oudere werknemers nog snel te ontslaan zodat ze zouden kunnen genieten van de oude brugpensioenregeling. Normaal gezien zou het nieuwe regime dat de regering-Michel heeft uitgedokterd op 1 november 2014 ingaan. Wie als oudere werknemer nog zou willen van het oude brugpensioenstelsel, zou zich nu nog snel moeten laten ontslaan. De regering wil uiterlijke datum nu verschuiven naar 31 december, zodat werknemers iets meer tijd krijgen om te beslissen of ze al dan niet met brugpensioen willen. Wie dit jaar aan de voorwaarden voor brugpensioen voldoet, zal dat bovendien ook na Nieuwjaar blijven doen. Karel Van Eetvelt, topman van KMO-organisatie Unizo, ontkent dat naast de vakbonden ook de werkgeverorganisaties dezer dagen oudere medewerkers ertoe aangezet hebben zich te laten ontslaan zodat ze nog snel met brugpensioen kunnen: "Er zal altijd wel een individuele werkgever zijn die van de situatie gebruik wil maken om van een oudere medewerker verlost te geraken. Maar dat zijn grote uitzonderingen. Met de huidige discussie is de perversiteit van het brugpensioenstelsel definitief bewezen. Daar waar het aanvankelijk een herstructureringsmaatregel is, was het nu volgens de vakbonden een recht geworden. Vandaar dat medewerkers worden aangespoord om zich op oudere leeftijd te laten ontslaan om zo van brugpensioen te kunnen genieten."De bruggepensioneerde krijgt een werkloosheidsuitkering met daarbovenop een toeslag die door de werkgever wordt betaald. Karel Van Eetvelt is duidelijk: "Het systeem wordt door de huidige regering verstrengd en dat is een goede zaak. Maar als het brugpensioen blijft bestaan zal het vergrijzingsprobleem nooit worden opgelost."Het stelsel past volgens de Unizo-topman ook in de Belgische syndicale traditie om bij herstructureringen zo veel mogelijk werknemers te laten vertrekken met een grote zak geld, zonder oog te hebben voor hertewerkstelling. "Ik geef toe dat sommige grote bedrijven in dat verhaal zijn meegestapt en een sociaal conflict bij herstructurering met geld moesten afkopen," zegt Van Eetvelt, "Bij KMO's, waar de lonen lager liggen, is dat veel minder het geval."