Het is een van de belangrijkste werven die onder de regering-Michel worden opgestart: minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil tegen 2019 de fundamenten gieten van het pensioensysteem met punten. Deze legislatuur moeten alle regels van het systeem uitgewerkt zijn. Tegen 2030 moet het stelsel volledig ingevoerd zijn. Het pensioensysteem met punten moet het pensioenstelsel transparanter en eenvoudiger maken.
...

Het is een van de belangrijkste werven die onder de regering-Michel worden opgestart: minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil tegen 2019 de fundamenten gieten van het pensioensysteem met punten. Deze legislatuur moeten alle regels van het systeem uitgewerkt zijn. Tegen 2030 moet het stelsel volledig ingevoerd zijn. Het pensioensysteem met punten moet het pensioenstelsel transparanter en eenvoudiger maken. Zo werkt het pensioensysteem met punten: voor het aantal gewerkte jaren verwerft een werknemer, een zelfstandige of een ambtenaar punten. Hoe langer de loopbaan, hoe meer punten. Zo wordt langer werken gepromoot. De gelijkgestelde periodes (periodes waarin iemand niet werkt, zoals werkloosheid, die in de berekening van het pensioen meetellen als gewerkte jaren) geven recht op minder punten dan de gewerkte jaren. Aan het einde van de loopbaan worden de punten gevaloriseerd en omgezet in euro's. De waarde van de punten hangt af van het gemiddelde loon in de sector. Mensen met een lager inkomen krijgen meer punten of een betere valorisatie. Zo wordt een evenwicht bereikt tussen het verzekerings- en het solidariteitsprincipe. Het stelsel moet bovendien toelaten gemakkelijker de pensioenen te berekenen van de Belgen met een gemengde loopbaan. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine haalt zijn mosterd bij het rapport van de Pensioencommissie 2020-2040 onder leiding van ex-minister Frank Vandenbroucke.Maar in een rapport plaatst de Federale Pensioendienst (sinds eind maart de fusie van de Rijksdienst voor Pensioenen en Pensioendienst van de Openbare Sector) vraagtekens bij de hervorming. Volgens La Libre Belgique werd het rapport gisteren voorgesteld op het Nationaal Pensioencomité dat de overgang naar het pensioensysteem met punten voorbereidt.Het rapport geeft weliswaar positieve kritiek op het stelsel, omdat het de band tussen het aantal gewerkte jaren en de pensioenuitkering versterkt. Bovendien maakt het pensioensysteem met punten het gemakkelijk om de budgettaire kosten van het stelsel te berekenen. Maar toch overheerst de negatieve kritiek. De Federale Pensioendienst voorspelt een lange overgangsfase, wat betekent dat het huidige systeem lange tijd zal blijven bestaan samen met het pensioensysteem met punten. De pensioenadministratie vreest ook dat een regering onder zware budgettaire druk zal sleutelen aan de valorisatie van die punten. Ze zouden bijvoorbeeld plots minder waard kunnen zijn. Op die manier kan een regering gemakkelijk besparen in het pensioenstelsel.Maar vooral: de Federale Pensioendienst voorspelt dat er 38 miljoen euro nodig is om het pensioen met punten in te voeren. Het systeem kan pas operationeel worden als er voldoende personeel is en massaal wordt geïnvesteerd in nieuwe informaticasystemen om het pensioen met punten te kunnen beheren. De Federale Pensioendienst verwijst naar het systeem MyPension.be dat de voorbije jaren is ingevoerd, waarmee iedere burger online de datum en het bedrag van zijn pensioen kan berekenen. MyPension.be kostte 16 miljoen euro. Volgens de Federale Pensioendienst zou het jammer zijn als dit systeem voor pensioenberekening wordt vervangen op een moment dat het echt operationeel is.