De Brexit High Level Group (HLG) is in 2016 door de federale regering opgericht om de Belgische bedrijven voor te bereiden op een Britse uitstap uit de EU. Graaf Paul Buysse is voorzitter. Hij is tevreden over het geleverde werk. "We hebben 30.000 bedrijven geholpen met informatie. We hebben hen zo goed mogelijk bewapend om deze nutteloze storm te doorstaan."
...

De Brexit High Level Group (HLG) is in 2016 door de federale regering opgericht om de Belgische bedrijven voor te bereiden op een Britse uitstap uit de EU. Graaf Paul Buysse is voorzitter. Hij is tevreden over het geleverde werk. "We hebben 30.000 bedrijven geholpen met informatie. We hebben hen zo goed mogelijk bewapend om deze nutteloze storm te doorstaan."Het akkoord dat de Europese en Britse onderhandelaars deze middag hebben bereikt, brengt Buysse niet bepaald in heuglijke stemming. "De brexit zal onze economie verzwakken, in gelijk welk scenario. Keurt het Britse parlement dit akkoord goed, dan zullen onze exporteurs nog steeds hinder ondervinden die ze vroeger niet hadden. Denk maar aan grensformaliteiten, vereiste goedkeuringen en andere rompslomp. En komt er alsnog een harde brexit, dan zal ons land 45.000 extra werklozen tellen, volgens studies. We verliezen allemaal, in welk geval ook."Bakermat van de democratieDe graaf spaart zijn kritiek op Boris Johnson niet. "Het balorige woordgebruik waarmee hij de Britse democratie naar zijn hand probeerde te zetten, vind ik betreurenswaardig. Zelfs voor de argumenten van de Supreme Court, de hoogste Britse rechtbank, wilde hij niet zwichten. Hij heeft een twintigtal parlementsleden uit de Conservatieve Partij gezet, die hij nu met de staart tussen de benen zal moeten terugwinnen om het akkoord door het Britse parlement te krijgen. Boris Johnson is niet bepaald een succes geweest."Buysse is vooral ontgoocheld. "Een land dat zich de bakermat van de democratie noemt, is een bedreiging voor onze economie. Dat maakt mij droevig. We worden meegesleurd in een gevaarlijke maalstroom zonder mogelijkheid om tussenbeide te komen. Ik mag niet denken aan wat een harde brexit allemaal zal aanrichten in het West-Vlaamse bedrijfsleven. Wij zijn het slachtoffer van een buitenlandse politieke ruzie. Twee Britse partijen, de Conservatieven en Labour, doen alles om elkaar de loef af te steken. Wij moeten lijdzaam toezien, terwijl we de gevolgen moeten dragen. Ik vind dat ongelooflijk", aldus Buysse.