De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wil een 'globaal actieplan' om te voorkomen dat multinationals aan de belastingen ontsnappen.

De OESO, denktank van 34 geïndustrialiseerde landen, erkent in een rapport dat er zwakke plekken bestaan in de regelgeving rond de internationale fiscale normen. Volgens de OESO vormen de ficale manoeuvres van de grote bedrijven (multinationals) een ernstig risico voor een faire handel. "De integriteit van inkomstenbelasting voor bedrijven staat op het spel", luidt het.

Er bestaan volgens de OESO namelijk tal van regels die multinationale bedrijven beschermen tegen dubbele taxatie, waardoor ze vaak ontsnappen aan de belastingen.

De denktank heeft berekend dat een aantal multinationals via fiscale manoeuvres erin is geslaagd slechts 5 procent belastingen op hun winsten te betalen, terwijl kleinere bedrijven tot 30 procent afdragen.

Het rapport zal overhandigd worden aan de G20, de groep van 19 geïndustrialiseerde landen + de Europese Unie. De ministers van Financiën van de G20 vergaderen vrijdag en zaterdag in Moskou.

De OESO stelt voor om een 'ambitieus globaal actieplan' op te stellen tegen de zomer van 2014. Volgens de OESO is het voor een land overigens onmogelijk op eigen houtje de problematiek aan te pakken. De krachten moeten bijgevolg worden gebundeld.

De organisatie erkent dat de huidige regels - die ze grotendeels zelf heeft geïnspireerd - niet meer in overeenstemming zijn met de huidige internationale economische integratie. Bovendien zouden de regels onvoldoende de waarde van de intellectuele eigendom of de nieuwe communicatietechnologieën weerspiegelen.

"Op een ogenblik dat de publieke overheden en de burgers het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, is het essentieel dat alle belastingplichtigen - particulieren en bedrijven - hun precieze deel van de belastingen betalen en vertrouwen hebben in de transparantie van het internationaal fiscaal systeem", voegt secretaris-generaal Angel Gurria er in een persbericht aan toe. (Bloomberg/BO)

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wil een 'globaal actieplan' om te voorkomen dat multinationals aan de belastingen ontsnappen.De OESO, denktank van 34 geïndustrialiseerde landen, erkent in een rapport dat er zwakke plekken bestaan in de regelgeving rond de internationale fiscale normen. Volgens de OESO vormen de ficale manoeuvres van de grote bedrijven (multinationals) een ernstig risico voor een faire handel. "De integriteit van inkomstenbelasting voor bedrijven staat op het spel", luidt het. Er bestaan volgens de OESO namelijk tal van regels die multinationale bedrijven beschermen tegen dubbele taxatie, waardoor ze vaak ontsnappen aan de belastingen. De denktank heeft berekend dat een aantal multinationals via fiscale manoeuvres erin is geslaagd slechts 5 procent belastingen op hun winsten te betalen, terwijl kleinere bedrijven tot 30 procent afdragen. Het rapport zal overhandigd worden aan de G20, de groep van 19 geïndustrialiseerde landen + de Europese Unie. De ministers van Financiën van de G20 vergaderen vrijdag en zaterdag in Moskou.De OESO stelt voor om een 'ambitieus globaal actieplan' op te stellen tegen de zomer van 2014. Volgens de OESO is het voor een land overigens onmogelijk op eigen houtje de problematiek aan te pakken. De krachten moeten bijgevolg worden gebundeld.De organisatie erkent dat de huidige regels - die ze grotendeels zelf heeft geïnspireerd - niet meer in overeenstemming zijn met de huidige internationale economische integratie. Bovendien zouden de regels onvoldoende de waarde van de intellectuele eigendom of de nieuwe communicatietechnologieën weerspiegelen. "Op een ogenblik dat de publieke overheden en de burgers het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, is het essentieel dat alle belastingplichtigen - particulieren en bedrijven - hun precieze deel van de belastingen betalen en vertrouwen hebben in de transparantie van het internationaal fiscaal systeem", voegt secretaris-generaal Angel Gurria er in een persbericht aan toe. (Bloomberg/BO)