Het aanhoudende Belgische begrotingstekort - momenteel zo'n 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) - jaagt ook de Belgische staatsschuld de hoogte in. Tussen 2007, aan de vooravond van de financiële crisis, en 2021 is de schuldgraad van de verschillende overheden aanzienlijk gestegen, van 7 tot 17 procent van bbp voor de gemeenschappen en de gewesten samen en van 75 tot 88 procent van het bbp voor het federale niveau. In 2021 bedroeg de totale schuldratio 109 procent van het bbp.

Té hoog, volgens een analyse in het Economisch Tijdschrift van de Nationale Bank van België. De risico's voor de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën zijn hoog en dus "is het raadzaam dat België onmiddellijk structurele consolidatiemaatregelen neemt om zijn opwaartse schulddynamiek af te remmen". "Een scenario waarin de Belgische schuldratio zou worden teruggebracht tot 100 procent van het bbp over twintig jaar kan worden beschouwd als een minimumscenario om de risico's voor de houdbaarheid van de schuld te beperken."

Veel aandacht gaat naar de federale overheid, omdat ze het gros van de schuld draagt en als beheerder van de sociale zekerheid voor het gros van de overheidsuitgaven moet zorgen. Maar om de staatsschuld te doen dalen, moeten ook de regio's inspanningen leveren. De Nationale Bank is zeer duidelijk: "Alle entiteiten, behalve de Vlaamse Gemeenschap, zouden aanzienlijke extra consolidatiemaatregelen moeten nemen om de doelstelling van 100 procent staatsschuld te bereiken. Om tegen 2041 aan haar schuldnorm te voldoen, zou de federale overheid haar verwachte tekort in 2031 moeten verkleinen met zo'n 26 miljard euro, het Waals Gewest met ongeveer 2 miljard euro, en de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elk met meer dan 1 miljard euro."

Zo'n sanering zou het tekort van de Belgische overheid als geheel net onder 6 procent van de beschikbare ontvangsten of 3 procent van het bbp brengen. De Nationale Bank geeft nog een extra waarschuwing mee: "De benodigde inspanning zou zelfs nog groter worden als de economische groei en de rente zich minder gunstig zouden ontwikkelen. Om marges op te bouwen die zulke schokken of rentestijgingen kunnen helpen op te vangen, zal het op de middellange termijn van essentieel belang zijn het tekort een stuk onder 3 procent van het bbp te houden."

Het aanhoudende Belgische begrotingstekort - momenteel zo'n 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) - jaagt ook de Belgische staatsschuld de hoogte in. Tussen 2007, aan de vooravond van de financiële crisis, en 2021 is de schuldgraad van de verschillende overheden aanzienlijk gestegen, van 7 tot 17 procent van bbp voor de gemeenschappen en de gewesten samen en van 75 tot 88 procent van het bbp voor het federale niveau. In 2021 bedroeg de totale schuldratio 109 procent van het bbp.Té hoog, volgens een analyse in het Economisch Tijdschrift van de Nationale Bank van België. De risico's voor de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën zijn hoog en dus "is het raadzaam dat België onmiddellijk structurele consolidatiemaatregelen neemt om zijn opwaartse schulddynamiek af te remmen". "Een scenario waarin de Belgische schuldratio zou worden teruggebracht tot 100 procent van het bbp over twintig jaar kan worden beschouwd als een minimumscenario om de risico's voor de houdbaarheid van de schuld te beperken."Veel aandacht gaat naar de federale overheid, omdat ze het gros van de schuld draagt en als beheerder van de sociale zekerheid voor het gros van de overheidsuitgaven moet zorgen. Maar om de staatsschuld te doen dalen, moeten ook de regio's inspanningen leveren. De Nationale Bank is zeer duidelijk: "Alle entiteiten, behalve de Vlaamse Gemeenschap, zouden aanzienlijke extra consolidatiemaatregelen moeten nemen om de doelstelling van 100 procent staatsschuld te bereiken. Om tegen 2041 aan haar schuldnorm te voldoen, zou de federale overheid haar verwachte tekort in 2031 moeten verkleinen met zo'n 26 miljard euro, het Waals Gewest met ongeveer 2 miljard euro, en de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elk met meer dan 1 miljard euro."Zo'n sanering zou het tekort van de Belgische overheid als geheel net onder 6 procent van de beschikbare ontvangsten of 3 procent van het bbp brengen. De Nationale Bank geeft nog een extra waarschuwing mee: "De benodigde inspanning zou zelfs nog groter worden als de economische groei en de rente zich minder gunstig zouden ontwikkelen. Om marges op te bouwen die zulke schokken of rentestijgingen kunnen helpen op te vangen, zal het op de middellange termijn van essentieel belang zijn het tekort een stuk onder 3 procent van het bbp te houden."