Véronique Leroy van de Voka-studiedienst merkte het op: "In het Waalse regeerakkoord is het hoofdstuk over sportieve infrastructuur drie keer zo lang als dat over fiscaliteit en begroting." De publieke financiën zijn duidelijk niet de prioriteit van de nieuwe Waalse paars-groene regering onder leiding van Elio Di Rupo (PS). Volgend jaar kijken ze in Namen aan tegen een deficit van 350 miljoen euro. Officieel is het de bedoeling dat tekort tegen 2024 weg te werken. Alleen is het onduidelijk hoe dat moet gebeuren. Door de werkzaamheidsgraad met 5 procentpunt op te trekken? Een ambitieuze doelstelling maar het is zoeken naar concrete maatregelen om dat mogelijk te maken. De Waalse regering lijkt vooral te kiezen voor gesubsidieerde banen en dat kost meer dan het opbrengt.
...