De Belgische regering en Engie Electrabel werken aan een deal over een uitbatingsverlenging voor de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. De Belgische economie kan die kernenergie goed gebruiken, om de bevoorradingszekerheid te verstevigen en de klimaattransitie mogelijk te maken. De elektrificatie van de economie zal nog decennialang een pak stuurbare capaciteit nodig hebben, met kerncentrales als een van de hofleveranciers.

Engie Electrabel staat naar eigen zeggen niet te popelen om de kerncentrales langer uit te baten. Dat mag verbazen. Als de elektriciteitsprijzen de volgende jaren hoog blijven en als de kerncentrales niet langdurig uitvallen, dan zijn ze onvervalste winstmachines. In dat geval is een langere uitbating een cadeau aan het bedrijf en hoeft de regering geen concessies te doen. Maar er zijn ook andere scenario's mogelijk. Als de elektriciteitsprijzen dalen en de centrales vallen voor langere tijd uit, dan dreigt voor Engie Electrabel verlies. Daarnaast is de factuur voor het nucleair passief de voorbije jaren gevoelig gestegen. Kerncentrales passen bovendien niet meer in de groepsstrategie van Engie.

Minister Van der Straeten staat voor een groot zomerexamen.

Er is dus een deal nodig, die zowel de winsten van het gunstige scenario als de verliezen in het slechte scenario op een faire manier verdeelt. Een mogelijkheid is Engie Electrabel een vaste prijs te garanderen. Bij lagere marktprijzen krijgt Engie dan subsidies, bij hogere prijzen vloeit een deel van de winst naar de overheid. Er staan dus vele miljarden op het spel in de zomerse onderhandelingen. Heel wat waarnemers vrezen dat Engie een te sterke opponent is voor de overheid. Minister van Energie Tinne Van der Straeten staat voor een groot zomerexamen.

De Belgische regering en Engie Electrabel werken aan een deal over een uitbatingsverlenging voor de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. De Belgische economie kan die kernenergie goed gebruiken, om de bevoorradingszekerheid te verstevigen en de klimaattransitie mogelijk te maken. De elektrificatie van de economie zal nog decennialang een pak stuurbare capaciteit nodig hebben, met kerncentrales als een van de hofleveranciers. Engie Electrabel staat naar eigen zeggen niet te popelen om de kerncentrales langer uit te baten. Dat mag verbazen. Als de elektriciteitsprijzen de volgende jaren hoog blijven en als de kerncentrales niet langdurig uitvallen, dan zijn ze onvervalste winstmachines. In dat geval is een langere uitbating een cadeau aan het bedrijf en hoeft de regering geen concessies te doen. Maar er zijn ook andere scenario's mogelijk. Als de elektriciteitsprijzen dalen en de centrales vallen voor langere tijd uit, dan dreigt voor Engie Electrabel verlies. Daarnaast is de factuur voor het nucleair passief de voorbije jaren gevoelig gestegen. Kerncentrales passen bovendien niet meer in de groepsstrategie van Engie. Er is dus een deal nodig, die zowel de winsten van het gunstige scenario als de verliezen in het slechte scenario op een faire manier verdeelt. Een mogelijkheid is Engie Electrabel een vaste prijs te garanderen. Bij lagere marktprijzen krijgt Engie dan subsidies, bij hogere prijzen vloeit een deel van de winst naar de overheid. Er staan dus vele miljarden op het spel in de zomerse onderhandelingen. Heel wat waarnemers vrezen dat Engie een te sterke opponent is voor de overheid. Minister van Energie Tinne Van der Straeten staat voor een groot zomerexamen.