Via een meerwaardebelasting op aandelen zou de CD&V bij de formatiegesprekken een zogenaamde 'linkse trofee' willen binnenhalen om aan te tonen dat in België ook grote vermogens worden aangepakt. Nochtans liggen de Belgische belastingen op kapitaal en vermogen al boven het Europese gemiddelde.

Van België wordt nog altijd gezegd dat het een land is waar het goed is om te leven voor wie veel geld heeft. De vele Franse fiscale vluchtelingen zijn er het bewijs van. Bovendien is België een van de weinige landen waar geen meerwaardebelasting op aandelen bestaat. Wie zijn bedrijf verkoopt, passeert aan de kassa en moet de overheid amper iets betalen. Vandaar dat linkse en centrumlinkse tot klassieke centrumpartijen pleiten om in België een tax shift door te voeren waarbij ook de vermogens mee in het bad worden getrokken. We zien het bij de huidige formatiegesprekken. Naar verluidt zou de CD&V proberen een 'linkse trofee' binnen te halen met het invoeren van een meerwaardebelasting op aandelen. Daarmee zouden de christendemocraten meteen hun linkerflank afdekken.

Belastingen op kapitaal: 9% van bbp

Afgezien van de vragen die we kunnen stellen over de concrete vorm van zo'n belasting - zullen minwaarden dan fiscaal aftrekbaar zijn? - betekent dit dat de belasting op kapitaal en vermogen voort zal stijgen. En in tegenstelling tot wat velen denken zijn die taksen in België wel degelijk al tamelijk hoog.

Cijfers van Eurostat die Petercam bewerkte (zie grafiek: Belastingontvangsten) tonen aan dat de belastingen op kapitaal in België zo'n 9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen. Dat is hoger dan het Europese gemiddelde van 8 procent en ook meer dan in onze buurlanden. Zelfs in de Scandinavische landen liggen ze een stuk boven het EU-gemiddelde.

Belgische belastingsontvangsten, Petercam
Belgische belastingsontvangsten © Petercam

Belastingen op vermogen: 3,6% van bbp

Voor de belastingen op vermogen geldt hetzelfde. Ze bedragen in België 3,6 procent van het bbp terwijl het Europese gemiddelde nog geen 2,5 procent is. België telt inderdaad heel wat belastingen op kapitaal en vermogens zoals de roerende voorheffing, successierechten, onroerende voorheffing,...

België fiscaal paradijs?

Het idee dat België een fiscaal paradijs is, heeft te maken met het feit dat een aantal landen (Frankrijk voorop) een echte vermogensbelasting hebben die wordt betaald op alles wat een inwoner bezit, los van het feit of die rijkdom is verdiend door arbeid of geërfd. De heffing gebeurt vaak op basis van een vermogenskadaster.

De voorbije jaren is er in Europa trouwens een trend aan de gang om die belastingen af te bouwen. Zo verdwenen ze in Oostenrijk (1994), Denemarken (1997), Duitsland (1997), Nederland (2001), Finland (2006), Luxemburg (2006), Zweden (2007) en Spanje (2008).

Van België wordt nog altijd gezegd dat het een land is waar het goed is om te leven voor wie veel geld heeft. De vele Franse fiscale vluchtelingen zijn er het bewijs van. Bovendien is België een van de weinige landen waar geen meerwaardebelasting op aandelen bestaat. Wie zijn bedrijf verkoopt, passeert aan de kassa en moet de overheid amper iets betalen. Vandaar dat linkse en centrumlinkse tot klassieke centrumpartijen pleiten om in België een tax shift door te voeren waarbij ook de vermogens mee in het bad worden getrokken. We zien het bij de huidige formatiegesprekken. Naar verluidt zou de CD&V proberen een 'linkse trofee' binnen te halen met het invoeren van een meerwaardebelasting op aandelen. Daarmee zouden de christendemocraten meteen hun linkerflank afdekken.Afgezien van de vragen die we kunnen stellen over de concrete vorm van zo'n belasting - zullen minwaarden dan fiscaal aftrekbaar zijn? - betekent dit dat de belasting op kapitaal en vermogen voort zal stijgen. En in tegenstelling tot wat velen denken zijn die taksen in België wel degelijk al tamelijk hoog. Cijfers van Eurostat die Petercam bewerkte (zie grafiek: Belastingontvangsten) tonen aan dat de belastingen op kapitaal in België zo'n 9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen. Dat is hoger dan het Europese gemiddelde van 8 procent en ook meer dan in onze buurlanden. Zelfs in de Scandinavische landen liggen ze een stuk boven het EU-gemiddelde.Voor de belastingen op vermogen geldt hetzelfde. Ze bedragen in België 3,6 procent van het bbp terwijl het Europese gemiddelde nog geen 2,5 procent is. België telt inderdaad heel wat belastingen op kapitaal en vermogens zoals de roerende voorheffing, successierechten, onroerende voorheffing,...Het idee dat België een fiscaal paradijs is, heeft te maken met het feit dat een aantal landen (Frankrijk voorop) een echte vermogensbelasting hebben die wordt betaald op alles wat een inwoner bezit, los van het feit of die rijkdom is verdiend door arbeid of geërfd. De heffing gebeurt vaak op basis van een vermogenskadaster. De voorbije jaren is er in Europa trouwens een trend aan de gang om die belastingen af te bouwen. Zo verdwenen ze in Oostenrijk (1994), Denemarken (1997), Duitsland (1997), Nederland (2001), Finland (2006), Luxemburg (2006), Zweden (2007) en Spanje (2008).