Het gaat hier om sancties in de strikte zin: geen verwittigingen, maar tijdelijk een lagere uitkering of een schorsing van de werkloosheidsuitkering tot een permante uitsluiting toe. Waar er in de eerste helft van 2015 - toen het nog federale materie was - 2.171 dergelijke sancties waren in Vlaanderen, waren er dat in de eerste helft van 2018 nog 670, blijkt uit RVA-gegevens.

In Wallonië was er een daling van 6.119 naar 2.707, in Brussel van 1.933 naar 146. Voor heel België, inclusief de Duitstaligen, geeft dat een daling van 10.279 in de eerste helft van 2015 naar 3.571.

Zoekgedrag

De cijfers handelen over de mensen in de actieve beschikbaarheid. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering, maar moeten zelf ook actief op zoek naar werk en dus solliciteren. Wie enkel in de passieve beschikbaarheid zit, moet niet solliciteren, maar mag een aangeboden job door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, Forem en Actiris) niet weigeren.

'De federale regering heeft beslist om de uitkeringen niet in de tijd te beperken. Dat is een politieke keuze. Dit zou wel moeten betekenen dat de controle op het zoekgedrag en de arbeidsbereidheid van werkzoekenden heel efficiënt moet gebeuren, wat de cijfers niet laten vermoeden', reageert Monica De Jonge, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Afgelopen zomer kwam de federale regering wel een versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen overeen.

Het VBO kijkt nu naar de gewesten, omdat de sanctionering na de staatshervorming sinds 2016 een regionale bevoegdheid is. Voor de werkgeversorganisatie moet de overgangsperiode stilaan achter de rug zijn. 'Er zijn in België maar liefst 145.000 openstaande vacatures. Een goede opvolging moet samengaan met een goede begeleiding. Maar men moet erover waken dat de balans tussen beide niet verloren gaat. Het activeringsbeleid moet verder geactiveerd worden', zegt De Jonge.

Muyters nuanceert

Het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) hecht weinig belang aan de cijfers omdat zomaar vergelijken tussen de gewesten volgens hen niet kan omdat het beleid anders is, en ontkent dat er een daling is. Vlaanderen neemt de sancties niet als graadmeter, maar de werkloosheid. En die daalt al meer dan 3 jaar in Vlaanderen, meldt de woordvoerder.

Federaal minister van Werk Kris Peeters vraagt tekst en uitleg van de regionale ministers van Werk. 'Na de bevoegdheidsverdeling naar de regio's is het teruggevallen tot 3.571 sancties in de eerste helft van 2018. We hebben dan wel veel jobs gecreëerd de afgelopen jaren, het blijft noodzakelijk om te controleren op de effectieve beschikbaarheid van werklozen op de arbeidsmarkt', klinkt het. 'Door uitkeringen te geven aan wie er recht op heeft en misbruik tegen te gaan, garanderen we de legitimiteit van het systeem. Het is aan de regionale collega-ministers om tekst en uitleg te geven over de daling van het aantal sancties.' $

Het gaat hier om sancties in de strikte zin: geen verwittigingen, maar tijdelijk een lagere uitkering of een schorsing van de werkloosheidsuitkering tot een permante uitsluiting toe. Waar er in de eerste helft van 2015 - toen het nog federale materie was - 2.171 dergelijke sancties waren in Vlaanderen, waren er dat in de eerste helft van 2018 nog 670, blijkt uit RVA-gegevens.In Wallonië was er een daling van 6.119 naar 2.707, in Brussel van 1.933 naar 146. Voor heel België, inclusief de Duitstaligen, geeft dat een daling van 10.279 in de eerste helft van 2015 naar 3.571.De cijfers handelen over de mensen in de actieve beschikbaarheid. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering, maar moeten zelf ook actief op zoek naar werk en dus solliciteren. Wie enkel in de passieve beschikbaarheid zit, moet niet solliciteren, maar mag een aangeboden job door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, Forem en Actiris) niet weigeren.'De federale regering heeft beslist om de uitkeringen niet in de tijd te beperken. Dat is een politieke keuze. Dit zou wel moeten betekenen dat de controle op het zoekgedrag en de arbeidsbereidheid van werkzoekenden heel efficiënt moet gebeuren, wat de cijfers niet laten vermoeden', reageert Monica De Jonge, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Afgelopen zomer kwam de federale regering wel een versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen overeen.Het VBO kijkt nu naar de gewesten, omdat de sanctionering na de staatshervorming sinds 2016 een regionale bevoegdheid is. Voor de werkgeversorganisatie moet de overgangsperiode stilaan achter de rug zijn. 'Er zijn in België maar liefst 145.000 openstaande vacatures. Een goede opvolging moet samengaan met een goede begeleiding. Maar men moet erover waken dat de balans tussen beide niet verloren gaat. Het activeringsbeleid moet verder geactiveerd worden', zegt De Jonge.Het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) hecht weinig belang aan de cijfers omdat zomaar vergelijken tussen de gewesten volgens hen niet kan omdat het beleid anders is, en ontkent dat er een daling is. Vlaanderen neemt de sancties niet als graadmeter, maar de werkloosheid. En die daalt al meer dan 3 jaar in Vlaanderen, meldt de woordvoerder.Federaal minister van Werk Kris Peeters vraagt tekst en uitleg van de regionale ministers van Werk. 'Na de bevoegdheidsverdeling naar de regio's is het teruggevallen tot 3.571 sancties in de eerste helft van 2018. We hebben dan wel veel jobs gecreëerd de afgelopen jaren, het blijft noodzakelijk om te controleren op de effectieve beschikbaarheid van werklozen op de arbeidsmarkt', klinkt het. 'Door uitkeringen te geven aan wie er recht op heeft en misbruik tegen te gaan, garanderen we de legitimiteit van het systeem. Het is aan de regionale collega-ministers om tekst en uitleg te geven over de daling van het aantal sancties.' $