Op het onderhandelingsmenu staan bijvoorbeeld een netoverschrijdende gevalideerde toets, het aanscherpen van de eindtermen, een herziening van het M-decreet en de afschaffing van de dubbele contingentering voor het bekomen van de sociale mix op scholen. Het zijn allemaal voorstellen die al langer de ronde doen in het N-VA-kamp.
...