Op het onderhandelingsmenu staan bijvoorbeeld een netoverschrijdende gevalideerde toets, het aanscherpen van de eindtermen, een herziening van het M-decreet en de afschaffing van de dubbele contingentering voor het bekomen van de sociale mix op scholen. Het zijn allemaal voorstellen die al langer de ronde doen in het N-VA-kamp.
...

Op het onderhandelingsmenu staan bijvoorbeeld een netoverschrijdende gevalideerde toets, het aanscherpen van de eindtermen, een herziening van het M-decreet en de afschaffing van de dubbele contingentering voor het bekomen van de sociale mix op scholen. Het zijn allemaal voorstellen die al langer de ronde doen in het N-VA-kamp. Voor de verkiezingen lagen de Vlaams-nationalisten al eens overhoop met de koepel van katholieke scholen. Lieven Boeve, de topman van de katholieke onderwijskoepel, ziet in de startnota weinig problemen. "Het is vooral belangrijk hoe daar nu een regeerakkoord rond wordt geweven", zegt hij. "Verder commentaar houd ik liever voor wanneer ik voor de onderhandelingen word uitgenodigd."Lacunes Toch mist Boever enkele elementen in de nota. "We stevenen af op een groot lerarentekort. Ik vind geen aanwijzingen over hoe we aan bijkomende leraren zullen geraken. Hopelijk komt dat wel aan bod tijdens de onderhandelingen. Hetzelfde geldt voor de middelen voor extra ondersteuning van schooldirecteurs. Zeker in het basisonderwijs is de organisatie cruciaal voor de kwaliteit. Of schooldirecteurs zich laten ondersteunen door een administratief medewerker dan wel door iemand die zich op kwaliteitsbeleid of het pedagogisch project kan richten, is afhankelijk van de school, maar dat bijkomende ondersteuning nodig is, staat buiten kijf."Boeve vraagt zich voorts af waarom de nota niets vermeldt over het hoger onderwijs en de koopkracht van scholen. "De werkingsmiddelen van de scholen zijn tijdens de vorige regeerperiodes niet geïndexeerd en dus gedaald. Sinds 2008 is een koopkrachtvermindering van 14 procent. Zeker als scholen bijkomende uitdagingen moeten opnemen, is dat een belangrijk thema, dat hopelijk op de onderhandelingstafel komt."EindtermenHoewel de topman geen commentaar wil geven, lijkt hij wel blij dat er geen centraal examen komt. "Kwaliteit is belangrijk voor ons onderwijs. Centrale examens meten individuele prestaties, een gevalideerde toets bekijkt de kwaliteit van het onderwijs. We hebben trouwens al zo'n gevalideerde toets voor het basisonderwijs", aldus Boeve.Enkele maanden geleden kreeg de topman van het katholieke onderwijs, naar aanleiding van de publicatie van zijn jongste boek Het evangelie volgens Lieven Boeve, nogal wat kritiek op zijn visie over de eindtermen. Hij kreeg te horen dat hij pleit voor lagere eindtermen en daarmee de teloorgang van de kwaliteit van het onderwijs zou bewerkstelligen. De Wevers startnota schuift juist een aanscherping van de eindtermen naar voren. Een probleem? "Ik lees in de startnota niets dat erop wijst dat men beslissingen over de eindtermen wil terugdraaien", zegt Boeve. "De wijze waarop de eindtermen worden gebruikt, staat wellicht niet meer ter discussie. De oefening met de eindtermen is bezig. Mijn punt destijds was dat de eindtermen minimumdoelen zijn. Als ze te hoog liggen, dan levert dat een probleem op voor de cognitief minder sterke leerlingen, terwijl we voor de cognitief sterkere leerlingen andere meetlatten nodig hebben. Die accenten kunnen we leggen met onze leerplannen."