In geen enkel land van Europa zijn de fiscale en de sociale lasten op lonen zo hoog als in België. En de totale loonkosten stegen in België het afgelopen decennium sneller dan in de meeste Europese landen. Dat blijkt uit een geheim rapport dat Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy en Commissievoorzitter José Manuel Barroso voorstelden op de Europese top.

De regering-Di Rupo moet met voorstellen komen om de problemen op te lossen, zo berichten De Tijd en L'Echo.

Sancties

Het rapport past in de strengere coördinatie van het budgettair en economisch beleid in Europa. Nieuwe instrumenten geven Europa de macht sancties te treffen tegen landen die ontsporingen niet aanpakken.

Op termijn kan België beboet worden. De ontsporing van de loonlasten is het meest uitgesproken. In geen enkel land is de kloof tussen bruto- en nettoloon zo groot. Zelfs bij de laagste brutolonen gaat de helft eraf. In de meeste andere landen is dat hoogstens 40 procent.

Ontsporing

De ontsporing van de totale loonkosten (lonen en lasten) valt eveneens op. Enkel de PIGS-landen Ierland, Italië, Portugal en Spanje deden het het afgelopen decennium slechter. Zelfs Griekenland wist zijn loonkosten per eenheid product beter in de hand te houden. (Belga/EE)

In geen enkel land van Europa zijn de fiscale en de sociale lasten op lonen zo hoog als in België. En de totale loonkosten stegen in België het afgelopen decennium sneller dan in de meeste Europese landen. Dat blijkt uit een geheim rapport dat Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy en Commissievoorzitter José Manuel Barroso voorstelden op de Europese top. De regering-Di Rupo moet met voorstellen komen om de problemen op te lossen, zo berichten De Tijd en L'Echo. Sancties Het rapport past in de strengere coördinatie van het budgettair en economisch beleid in Europa. Nieuwe instrumenten geven Europa de macht sancties te treffen tegen landen die ontsporingen niet aanpakken. Op termijn kan België beboet worden. De ontsporing van de loonlasten is het meest uitgesproken. In geen enkel land is de kloof tussen bruto- en nettoloon zo groot. Zelfs bij de laagste brutolonen gaat de helft eraf. In de meeste andere landen is dat hoogstens 40 procent. Ontsporing De ontsporing van de totale loonkosten (lonen en lasten) valt eveneens op. Enkel de PIGS-landen Ierland, Italië, Portugal en Spanje deden het het afgelopen decennium slechter. Zelfs Griekenland wist zijn loonkosten per eenheid product beter in de hand te houden. (Belga/EE)