Zaterdag vergaderde de kern van 09.00 uur tot middernacht, zondag breiden ze er nog anderhalf uur extra aan. Het hele weekend viel te horen dat de gesprekken moeilijk vooruit gingen. De premier greep ook geruime tijd terug naar bilaterale gesprekken om een compromis te zoeken. Maandag pikten de onderhandelaars de draad weer op. De vergadering werd omstreeks 14 uur onderbroken omdat verschillende leden, onder wie de premier, in het parlement werden verwacht.

In regeringskringen valt te horen dat de perimeter van de onderhandelingen intussen is verengd. Het dossier over het vervroegd pensioen, waar Vooruit-voorzitter Conner Rousseau onlangs nog voor pleitte, ligt niet meer op tafel. Idem voor het deeltijds pensioen en ook de pensioenen bij Defensie en het rijdend personeel bij de NMBS zijn niet langer een thema. Daarmee wordt teruggegrepen naar wat stricto sensu in het regeerakkoord staat. Daar is immers enkel sprake van de toegang tot het minimumpensioen.

Dat bedrag werd eerder al opgetrokken tot 1.500 euro. De discussie gaat over de voorwaarden om daar recht op te hebben. Dat slaat op het aantal gewerkte jaren en de zogenaamde gelijkgestelde perioden, maar ook over de overgangsperiode, voor wie binnenkort met pensioen gaat. Daarbij wil vooral PS de toegang ruimer houden dan de meeste andere partijen. Het andere kamp wil op deze manier dan weer de band tussen werken en het pensioen versterken. Op tafel lag bijvoorbeeld een voorstel om moederschapsrust, ziekte en invaliditeit als gelijkgestelde periode te aanvaarden, maar ook wie buiten die periode van ziekte en invaliditeit 80 procent heeft gewerkt.

Of de partijen de discussie vandaag zullen afronden, is onduidelijk. Volgens een bron lag er zondagnacht een voorstel op tafel waar zes van de zeven partijen zich in de grote lijnen konden vinden, maar hield de PS het been stijf. Ook elders wordt expliciet richting de Franstalige socialisten gekeken.

In PS-kringen wil men niet te veel commentaar kwijt. 'De PS wil enkel een akkoord waarin niet geraakt wordt aan de verworven rechten, dat sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel draagt en dat vrouwen zeker en vast niet mag straffen', luidt het.

Over de pensioenbonus zou wel min of meer een akkoord zijn, althans in elk geval dat het om een forfaitair bedrag zou gaan, dus voor iedereen gelijk die na zijn of haar pensioen nog blijft voortwerken. De hoogte van het bedrag zou nog niet vastliggen. Ook over de situatie van mensen die deeltijds hebben gewerkt - voornamelijk vrouwen - zouden de violen gestemd raken.

Zaterdag vergaderde de kern van 09.00 uur tot middernacht, zondag breiden ze er nog anderhalf uur extra aan. Het hele weekend viel te horen dat de gesprekken moeilijk vooruit gingen. De premier greep ook geruime tijd terug naar bilaterale gesprekken om een compromis te zoeken. Maandag pikten de onderhandelaars de draad weer op. De vergadering werd omstreeks 14 uur onderbroken omdat verschillende leden, onder wie de premier, in het parlement werden verwacht.In regeringskringen valt te horen dat de perimeter van de onderhandelingen intussen is verengd. Het dossier over het vervroegd pensioen, waar Vooruit-voorzitter Conner Rousseau onlangs nog voor pleitte, ligt niet meer op tafel. Idem voor het deeltijds pensioen en ook de pensioenen bij Defensie en het rijdend personeel bij de NMBS zijn niet langer een thema. Daarmee wordt teruggegrepen naar wat stricto sensu in het regeerakkoord staat. Daar is immers enkel sprake van de toegang tot het minimumpensioen. Dat bedrag werd eerder al opgetrokken tot 1.500 euro. De discussie gaat over de voorwaarden om daar recht op te hebben. Dat slaat op het aantal gewerkte jaren en de zogenaamde gelijkgestelde perioden, maar ook over de overgangsperiode, voor wie binnenkort met pensioen gaat. Daarbij wil vooral PS de toegang ruimer houden dan de meeste andere partijen. Het andere kamp wil op deze manier dan weer de band tussen werken en het pensioen versterken. Op tafel lag bijvoorbeeld een voorstel om moederschapsrust, ziekte en invaliditeit als gelijkgestelde periode te aanvaarden, maar ook wie buiten die periode van ziekte en invaliditeit 80 procent heeft gewerkt.Of de partijen de discussie vandaag zullen afronden, is onduidelijk. Volgens een bron lag er zondagnacht een voorstel op tafel waar zes van de zeven partijen zich in de grote lijnen konden vinden, maar hield de PS het been stijf. Ook elders wordt expliciet richting de Franstalige socialisten gekeken. In PS-kringen wil men niet te veel commentaar kwijt. 'De PS wil enkel een akkoord waarin niet geraakt wordt aan de verworven rechten, dat sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel draagt en dat vrouwen zeker en vast niet mag straffen', luidt het. Over de pensioenbonus zou wel min of meer een akkoord zijn, althans in elk geval dat het om een forfaitair bedrag zou gaan, dus voor iedereen gelijk die na zijn of haar pensioen nog blijft voortwerken. De hoogte van het bedrag zou nog niet vastliggen. Ook over de situatie van mensen die deeltijds hebben gewerkt - voornamelijk vrouwen - zouden de violen gestemd raken.