De ondertekening van het Verdrag van Rome was het startschot voor de Europese eenwording. Of er 60 jaar later veel redenen zijn om te feesten, willen we weten van Karel De Gucht. "Dat is een nietszeggende vraag," antwoordt de gewezen Europees Commissaris voor Buitenlandse Handel, in zijn gekende stijl. "Laat ons eerlijk zijn. Niemand gaat feesten."
...