Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Ze bekeken het wetsontwerp terzake van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N­-VA).

Met de kaaimantaks wil de re­gering door buitenlandse con­structies heen kijken om het kapitaal te belasten dat erach­ter zit. Het kapitaal dat in zo'n con­structie verstopt zit, hoeft niet per se zwart te zijn, maar dat kan wel het geval zijn. "Om bij de belastingplichtige de vrees weg te nemen dat een eerste aangifte van de doorkijktaks automatisch zal leiden tot fiscale onderzoeken van de voorgaande jaren, maakt de belastingadministratie de belas­tingplichtigen duidelijk dat een eerste aangifte geenszins een vermoeden van vooraf­gaande fiscale onregelmatighe­den inhoudt", klinkt het in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp.

In het wetsontwerp zelf wordt met geen woord gerept over het al dan niet controleren van het kapitaal, aldus de kranten nog.

(Belga/RR)

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.Ze bekeken het wetsontwerp terzake van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N­-VA).Met de kaaimantaks wil de re­gering door buitenlandse con­structies heen kijken om het kapitaal te belasten dat erach­ter zit. Het kapitaal dat in zo'n con­structie verstopt zit, hoeft niet per se zwart te zijn, maar dat kan wel het geval zijn. "Om bij de belastingplichtige de vrees weg te nemen dat een eerste aangifte van de doorkijktaks automatisch zal leiden tot fiscale onderzoeken van de voorgaande jaren, maakt de belastingadministratie de belas­tingplichtigen duidelijk dat een eerste aangifte geenszins een vermoeden van vooraf­gaande fiscale onregelmatighe­den inhoudt", klinkt het in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp. In het wetsontwerp zelf wordt met geen woord gerept over het al dan niet controleren van het kapitaal, aldus de kranten nog.(Belga/RR)