De federale regering neemt akte van de beslissing van het Grondwettelijk Hof om nog geen uitspraak te doen in het Arco-dossier, maar een reeks prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie.

"We moeten nu eerst binnen de regering verder bekijken wat de juiste consequenties zijn van deze beweging", zei minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) in de marge van de gezamenlijke Belgisch-Luxemburgse ministerraad.

"Het zou natuurlijk te betreuren vallen moest deze juridische gang van zaken tot vertraging leiden in de afwikkeling van het hele dossier naar alle betrokkenen toe", voegde de minister eraan toe.

'Niet onlogisch'

Bob Martens, advocaat van Arco, van zijn kant omschrijft de beslissing van het Grondwettelijk Hof om prejudiciële vragen aan Europa te stellen als 'niet onlogisch'. Hij verwijst naar de motivatie van het Hof, waarin staat dat de grieven die de coöperatieve Arco-vennootschappen tegen het besluit van de Europese Commissie hebben aangevoerd, 'niet kunnen worden beschouwd als ongegrond'.

Martens verwacht dat het arrest van het Europees Hof van Justitie 'minstens een jaar' op zich zal laten wachten. Nadien moet het Grondwettelijk Hof zich uitspreken, en keert de zaak terug naar de Raad van State, waar de rechtszaak indertijd werd aangespannen door een aantal Dexia-aandeelhouders. (Belga/BO)

De federale regering neemt akte van de beslissing van het Grondwettelijk Hof om nog geen uitspraak te doen in het Arco-dossier, maar een reeks prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie. "We moeten nu eerst binnen de regering verder bekijken wat de juiste consequenties zijn van deze beweging", zei minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) in de marge van de gezamenlijke Belgisch-Luxemburgse ministerraad. "Het zou natuurlijk te betreuren vallen moest deze juridische gang van zaken tot vertraging leiden in de afwikkeling van het hele dossier naar alle betrokkenen toe", voegde de minister eraan toe.Bob Martens, advocaat van Arco, van zijn kant omschrijft de beslissing van het Grondwettelijk Hof om prejudiciële vragen aan Europa te stellen als 'niet onlogisch'. Hij verwijst naar de motivatie van het Hof, waarin staat dat de grieven die de coöperatieve Arco-vennootschappen tegen het besluit van de Europese Commissie hebben aangevoerd, 'niet kunnen worden beschouwd als ongegrond'. Martens verwacht dat het arrest van het Europees Hof van Justitie 'minstens een jaar' op zich zal laten wachten. Nadien moet het Grondwettelijk Hof zich uitspreken, en keert de zaak terug naar de Raad van State, waar de rechtszaak indertijd werd aangespannen door een aantal Dexia-aandeelhouders. (Belga/BO)