Eerst het goede nieuws uit een kakelvers IMF-rapport over België: het IMF is tevreden dat België in de periode 2012-2013 een structurele sanering van de overheidsfinanciën van 1,1 procent van het bbp heeft doorgevoerd. Daarnaast is het IMF tevreden over de maatregelen die genomen zijn om mensen langer aan het werk te houden (onder andere strenger brugpensioen). De werkgelegenheidsgraad steeg van 65,8 procent in 2000 naar 67,1 procent in 2013. Ook de werkgelegenheid bij 55-plussers steeg van 26 procent naar 41 procent.

Maar dat is voor het IMF niet voldoende. België moet nieuwe maatregelen nemen om de vervroegde uittreding tegen te gaan. En vooral: eigenlijk is nog maar een kwart van weg afgelegd om de overheidsfinanciën structureel gezond te maken. Het IMF vraagt immers een extra besparingskuur van 3,3 procent van het bbp of bijna 13 miljard euro. Een zware opdracht al zegt het IMF wel dat België die operatie kan spreiden over de periode 2014-2018. Dat is dus bijna de volledige volgende regeringslegislatuur.

Het IMF wijst verder op het ernstig competitiviteitsprobleem van België. Sinds 2005 is loonkostenhandicap per eenheid product (dus gecorrigeerd voor productiviteit) gestaag verslechterd. Dit is volgens het IMF echter eerder het gevolg van een te trage productiviteitsgroei dan van een te sterke stijging van de brutolonen. De Belg is nog altijd productiever dan zijn buren maar de voorsprong is aan het verdwijnen. Dat is voor een deel wel te verklaren door werkgelegenheidsmaatregelen zoals de dienstenchequessector, die 100.000 nieuwe banen heeft gecreëerd, maar die worden gekenmerkt door een lage arbeidsproductiviteit.

De instelling erkent de maatregelen die de voorbije jaren genomen zijn om de concurrentiekracht van de ondernemingen te herstellen zoals de reële loonstop voor 2013-14 en de hervorming van de index maar waarschuwt wel dat lastenverlagingen niet mogen gecompenseerd worden door loonsverhogingen. De beslissing van de regering Di Rupo om de BTW op energie te verlagen van 21 naar 6 procent om zo een indexaanpassing uit te stellen en dus de bedrijven meer ademruimte te geven krijgt slechte punten: de regering had er beter aan gedaan de lasten op arbeid direct te verlagen Het IMF herhaalt ook haar vraag om de loonkosten te laten dalen en de automatische loonindexering te laten uitdoven. En om de productiviteitsgroei opnieuw op te trekken is meer innovatie nodig.

Eerst het goede nieuws uit een kakelvers IMF-rapport over België: het IMF is tevreden dat België in de periode 2012-2013 een structurele sanering van de overheidsfinanciën van 1,1 procent van het bbp heeft doorgevoerd. Daarnaast is het IMF tevreden over de maatregelen die genomen zijn om mensen langer aan het werk te houden (onder andere strenger brugpensioen). De werkgelegenheidsgraad steeg van 65,8 procent in 2000 naar 67,1 procent in 2013. Ook de werkgelegenheid bij 55-plussers steeg van 26 procent naar 41 procent. Maar dat is voor het IMF niet voldoende. België moet nieuwe maatregelen nemen om de vervroegde uittreding tegen te gaan. En vooral: eigenlijk is nog maar een kwart van weg afgelegd om de overheidsfinanciën structureel gezond te maken. Het IMF vraagt immers een extra besparingskuur van 3,3 procent van het bbp of bijna 13 miljard euro. Een zware opdracht al zegt het IMF wel dat België die operatie kan spreiden over de periode 2014-2018. Dat is dus bijna de volledige volgende regeringslegislatuur. Het IMF wijst verder op het ernstig competitiviteitsprobleem van België. Sinds 2005 is loonkostenhandicap per eenheid product (dus gecorrigeerd voor productiviteit) gestaag verslechterd. Dit is volgens het IMF echter eerder het gevolg van een te trage productiviteitsgroei dan van een te sterke stijging van de brutolonen. De Belg is nog altijd productiever dan zijn buren maar de voorsprong is aan het verdwijnen. Dat is voor een deel wel te verklaren door werkgelegenheidsmaatregelen zoals de dienstenchequessector, die 100.000 nieuwe banen heeft gecreëerd, maar die worden gekenmerkt door een lage arbeidsproductiviteit. De instelling erkent de maatregelen die de voorbije jaren genomen zijn om de concurrentiekracht van de ondernemingen te herstellen zoals de reële loonstop voor 2013-14 en de hervorming van de index maar waarschuwt wel dat lastenverlagingen niet mogen gecompenseerd worden door loonsverhogingen. De beslissing van de regering Di Rupo om de BTW op energie te verlagen van 21 naar 6 procent om zo een indexaanpassing uit te stellen en dus de bedrijven meer ademruimte te geven krijgt slechte punten: de regering had er beter aan gedaan de lasten op arbeid direct te verlagen Het IMF herhaalt ook haar vraag om de loonkosten te laten dalen en de automatische loonindexering te laten uitdoven. En om de productiviteitsgroei opnieuw op te trekken is meer innovatie nodig.