Waarom de herstellingswerken aan de Notre-Dame in Parijs niet financieren met vers geprinte euro's van de Europese Centrale Bank? Het is verbazend dat het idee nog niet op tafel ligt, nu almaar meer partijen likkebaardend lonken naar de geldpers als wonderoplossing. Moet het klimaat worden gered? Print geld om windmolens te bouwen. Kampt de overheid met begrotingstekorten? Laat de geldpersen draaien om het tekort financieren. Dreigt een nieuwe recessie? Deel geld uit aan de consument. Mocht het zo eenvoudig zijn, dan hoorden Zimbabwe of Venezuela bij de meest welvarende landen ter wereld. Dat is niet zo. Hyperinflatie verteert hun economie en maatschappij. De aanval op de onafhankelijkheid van de centrale banken en de politieke confiscatie van de geldpers dreigt de grootste overval van de 21ste eeuw te worden.
...