België telde in november 111.267 wachtuitkeringstrekkers. Iemand kan een wachtuitkering krijgen na de beëindiging van zijn studies of een opleiding. 56% was vorig jaar tussen 25 en 50 jaar. De instroom in het stelsel is beperkt tot 30 jaar, maar je kunt tot je pensioen in het systeem blijven en daarna een pensioen ontvangen. 929 wachtuitkeringstrekkers zijn ouder dan 50, 663 daarvan wonen in Wallonië. Dat zijn mensen die nooit gewerkt hebben of niet voldoende gewerkt hebben om een beroep te kunnen doen op een klassieke werkloosheidsuitkering.

De regering-Di Rupo stuurt het stelsel bij omdat het om passief uitkeringsgeld gaat. Zo wordt de wachttijd verlengd. Na zijn studies moet een werkzoekende een wachttijd doorlopen voor hij recht heeft op een inschakelingsuitkering. Tot eind vorig jaar bedroeg die wachttijd negen maanden voor 18- tot 25-jarigen. Wie tussen 25 en 30 jaar moest een jaar wachten. Sinds 1 januari bedraagt de wachttijd voor iedereen een jaar.

Bovendien wordt die periode voortaan de beroepsinschakelingstijd genoemd. Dat betekent dat de regionale tewerkstellingsdiensten zoals de VDAB om de vier maanden van nabij opvolgen of de werkzoekende wel degelijk op zoek is naar een job. Slechts wie een positieve evaluatie krijgt, heeft recht op een inschakelingsuitkering.

Voorts is de uitkering beperkt tot drie jaar al zijn er uitzonderingen. Wie ouder is dan 30 jaar kan blijven rekenen op die uitkering indien hij de jongste twee jaar minstens een halfjaar heeft gewerkt.

Nog altijd 50-plussers

"Het is de eerste hervorming van het systeem, maar het blijft kaduuk", zegt Gianni Duvillier van het Voka-kenniscentrum. "Het was beter geweest als het stelsel gewoon was afgeschaft. Vaak wordt ook vergeten dat je nog altijd geen diploma moet hebben om van een uitkering te genieten. Het zal ook een tijdje duren voor er geschorst wordt. De beperking van de uitkering in de tijd is beginnen te tellen op 1 januari 2012."

Het is dus wachten tot 2015 voor er concrete voorbeelden zijn van werkzoekenden die uit het stelsel worden geduwd. "In de toekomst zullen er wel minder 50-plussers die van een inschakelingsuitkering genieten. Maar het klopt niet dat ze allemaal uit het stelsel verdwijnen." (AM)

België telde in november 111.267 wachtuitkeringstrekkers. Iemand kan een wachtuitkering krijgen na de beëindiging van zijn studies of een opleiding. 56% was vorig jaar tussen 25 en 50 jaar. De instroom in het stelsel is beperkt tot 30 jaar, maar je kunt tot je pensioen in het systeem blijven en daarna een pensioen ontvangen. 929 wachtuitkeringstrekkers zijn ouder dan 50, 663 daarvan wonen in Wallonië. Dat zijn mensen die nooit gewerkt hebben of niet voldoende gewerkt hebben om een beroep te kunnen doen op een klassieke werkloosheidsuitkering. De regering-Di Rupo stuurt het stelsel bij omdat het om passief uitkeringsgeld gaat. Zo wordt de wachttijd verlengd. Na zijn studies moet een werkzoekende een wachttijd doorlopen voor hij recht heeft op een inschakelingsuitkering. Tot eind vorig jaar bedroeg die wachttijd negen maanden voor 18- tot 25-jarigen. Wie tussen 25 en 30 jaar moest een jaar wachten. Sinds 1 januari bedraagt de wachttijd voor iedereen een jaar. Bovendien wordt die periode voortaan de beroepsinschakelingstijd genoemd. Dat betekent dat de regionale tewerkstellingsdiensten zoals de VDAB om de vier maanden van nabij opvolgen of de werkzoekende wel degelijk op zoek is naar een job. Slechts wie een positieve evaluatie krijgt, heeft recht op een inschakelingsuitkering. Voorts is de uitkering beperkt tot drie jaar al zijn er uitzonderingen. Wie ouder is dan 30 jaar kan blijven rekenen op die uitkering indien hij de jongste twee jaar minstens een halfjaar heeft gewerkt. Nog altijd 50-plussers "Het is de eerste hervorming van het systeem, maar het blijft kaduuk", zegt Gianni Duvillier van het Voka-kenniscentrum. "Het was beter geweest als het stelsel gewoon was afgeschaft. Vaak wordt ook vergeten dat je nog altijd geen diploma moet hebben om van een uitkering te genieten. Het zal ook een tijdje duren voor er geschorst wordt. De beperking van de uitkering in de tijd is beginnen te tellen op 1 januari 2012." Het is dus wachten tot 2015 voor er concrete voorbeelden zijn van werkzoekenden die uit het stelsel worden geduwd. "In de toekomst zullen er wel minder 50-plussers die van een inschakelingsuitkering genieten. Maar het klopt niet dat ze allemaal uit het stelsel verdwijnen." (AM)