Twee jaar geleden sloegen terroristen hard toe in Brussel. Sindsdien is het Hoofdstedelijk Gewest nog enkele keren negatief in het nieuws gekomen. Er waren de schandalen rond graaiende politici en ambtenaren, en de soap van het Eurostadion.
...

Twee jaar geleden sloegen terroristen hard toe in Brussel. Sindsdien is het Hoofdstedelijk Gewest nog enkele keren negatief in het nieuws gekomen. Er waren de schandalen rond graaiende politici en ambtenaren, en de soap van het Eurostadion.Maar niet alles is negatief in Brussel. Een project als het stedenbouwkundige Kanaalplan, niet te verwarren met het antiradicaliseringsplan met dezelfde naam, toont het grote potentieel van het stadsgewest. Het plan is voor de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een prioriteit voor de regeerperiode 2014-2019 en zit op kruissnelheid. Veel van wat misgaat in het Brusselse gewest is ten minste voor een deel toe te schrijven aan de hemeltergende bureaucratische versnippering door de opdeling in negentien gemeenten. Het Kanaalplan overstijgt die versnippering. Er is een duidelijke visie en een bouwmeester die het overzicht behoudt over de vele initiatieven. Het Kanaal, tot voor kort een kloof in de stad, moet een verbindingselement worden tussen de rijkere en hippere gemeente Brussel en armere gemeenten als Anderlecht en Molenbeek. De bedrijvigheid langs die nieuwe ruggengraat is al volop zichtbaar. In een stad waar de architecturale ambitie de afgelopen twee decennia ontbrak, haalden enkele projecten in de Kanaalzone architectuurprijzen binnen. Woningen, incubatoren voor technologiebedrijfjes, co-workingplekken en andere privé-, overheids- en gemengde initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Vaak staat duurzaamheid centraal. Tegelijk waakt het Kanaalplan erover dat de industriële activiteiten, met banen voor laaggeschoolde werkzoekenden, behouden blijven of zelfs toenemen. Dat is wellicht nog het beste middel om ervoor te zorgen dat het andere Kanaalplan, om radicalisering tegen te gaan, binnen een aantal jaar niet meer nodig is.