Anno 2018 bestormen de Fransen niet langer de Bastille, ze bezetten dieseldepots en kruispunten, gekleed in gele hesjes. Voor veel Fransen zijn de hoge brandstofprijzen de druppel die de emmer doet overlopen. Die emmer is gevuld met fatalisme over de stagnerende lonen, onzekerheid over de toekomst, boosheid over de toenemende ongelijkheid tussen winnaars en verliezers in een globale en digitale economie, én frustratie over de hoge belastingdruk op inkomens en consumptie.
...