In 2018 hintte de werkgeversorganisatie Voka al dat de volgende Vlaamse regering werk moest maken van een herziening van het financieringsmodel van het hoger onderwijs. Dit jaar deden de universiteiten en de hogescholen een oproep om weer extra middelen uit te trekken voor het hoger onderwijs, na de besparingen van de jongste jaren. "Wij vragen een hogere basisfinanciering", betoogt Eric Vermeylen, de secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad. "Volgens onze berekeningen besteedt Vlaanderen slechts 1,3 procent van zijn bruto regionaal product aan het hoger onderwijs. Dat is onder het OESE-gemiddelde."
...