Minister van Financiën Johan Van Overtveldt blijft voorstander van een hervorming van de vennootschapsbelasting. "Die versterkt de concurrentiepositie van de bedrijven, verhoogt de aantrekkelijkheid van België voor investeringen en ondersteunt dus de economische groei," zei hij tijdens een debat voor Econopolis. Vicepremier Kris Peeters (CD&V), die ook aan het debat deelnam, is minder overtuigd en waarschuwt voor de negatieve effecten op de begroting.

De federale excellenties deden hun uitspraken op een debat naar aanleiding van de voorstelling van het boek 'Bouwstenen voor een beter België' van Petercam-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt herhaalde er zijn pleidooi voor een verlaging van de vennootschapsbelasting. Maar hij had het niet over zijn vroegere voorstel om de bedrijven te laten kiezen tussen twee tarieven: ofwel een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van 20 procent, ofwel het bestaande tarief van 34 procent met het behoud van allerlei kortingen zoals de notionele-intrestaftrek. Van Overtveldt bracht deze keer een macro-economische analyse: 'De groei valt lager uit dan verwacht. Een verlaging van de vennootschapsbelasting versterkt de concurrentiepositie van bedrijven, maakt de Belgische economie aantrekkelijker voor investeerders en ondersteunt de groei. Dat is ook goed nieuws voor de begroting."

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters staat terughoudend tegenover het voorstel: "Ik heb er geen probleem mee dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Desnoods tot 12 of 10 procent. Want met een tarief van 20 procent zijn we een Europese middenmoter. Maar ik vraag mij af of dit mogelijk is nu we voor een moeilijke begrotingscontrole staan. Ik wil niet dat het begrotingstekort daardoor toeneemt en België straks door de Europese Commissie in dezelfde hoek wordt gezet als Italië."

Peeters wees op de voordelen van het huidige systeem: 33,99 procent nominaal tarief maar met allerlei kortingen zoals de notionele-intrestaftrek. Het N-VA-pleidooi voor het afschaffen van de notionele-intrestaftrek om die te vervangen door een lager tarief in de vennootschapsbelasting voor iedereen vindt hij maar niets. Peeters: "Bedrijven zijn met de notionele-intrestaftrek naar hier gelokt. Of zijn daarom in België gebleven. Wat zou onze reputatie zijn als we deze regeling afschaffen? Voor bepaalde sectoren kost dat honderden miljoenen euro's. En wat met de aftrekken voor onderzoek en ontwikkeling? Moeten die in een nieuw systeem ook weg? Dat zou zeer slecht nieuws zijn voor de chemische sector in Vlaanderen."

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt blijft voorstander van een hervorming van de vennootschapsbelasting. "Die versterkt de concurrentiepositie van de bedrijven, verhoogt de aantrekkelijkheid van België voor investeringen en ondersteunt dus de economische groei," zei hij tijdens een debat voor Econopolis. Vicepremier Kris Peeters (CD&V), die ook aan het debat deelnam, is minder overtuigd en waarschuwt voor de negatieve effecten op de begroting.De federale excellenties deden hun uitspraken op een debat naar aanleiding van de voorstelling van het boek 'Bouwstenen voor een beter België' van Petercam-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt herhaalde er zijn pleidooi voor een verlaging van de vennootschapsbelasting. Maar hij had het niet over zijn vroegere voorstel om de bedrijven te laten kiezen tussen twee tarieven: ofwel een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van 20 procent, ofwel het bestaande tarief van 34 procent met het behoud van allerlei kortingen zoals de notionele-intrestaftrek. Van Overtveldt bracht deze keer een macro-economische analyse: 'De groei valt lager uit dan verwacht. Een verlaging van de vennootschapsbelasting versterkt de concurrentiepositie van bedrijven, maakt de Belgische economie aantrekkelijker voor investeerders en ondersteunt de groei. Dat is ook goed nieuws voor de begroting."Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters staat terughoudend tegenover het voorstel: "Ik heb er geen probleem mee dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Desnoods tot 12 of 10 procent. Want met een tarief van 20 procent zijn we een Europese middenmoter. Maar ik vraag mij af of dit mogelijk is nu we voor een moeilijke begrotingscontrole staan. Ik wil niet dat het begrotingstekort daardoor toeneemt en België straks door de Europese Commissie in dezelfde hoek wordt gezet als Italië."Peeters wees op de voordelen van het huidige systeem: 33,99 procent nominaal tarief maar met allerlei kortingen zoals de notionele-intrestaftrek. Het N-VA-pleidooi voor het afschaffen van de notionele-intrestaftrek om die te vervangen door een lager tarief in de vennootschapsbelasting voor iedereen vindt hij maar niets. Peeters: "Bedrijven zijn met de notionele-intrestaftrek naar hier gelokt. Of zijn daarom in België gebleven. Wat zou onze reputatie zijn als we deze regeling afschaffen? Voor bepaalde sectoren kost dat honderden miljoenen euro's. En wat met de aftrekken voor onderzoek en ontwikkeling? Moeten die in een nieuw systeem ook weg? Dat zou zeer slecht nieuws zijn voor de chemische sector in Vlaanderen."