"J'en ai marre." Met die uitdrukking begon minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) einde september een opvallende brief op zijn website. De minister was het beu dat zijn rekenkundige kwaliteiten ter discussie werden gesteld door de oppositie en zelfs de regeringspartijen. Dat gebeurde omdat het gat in de begroting 4,2 miljard euro groot was, en niet 2,4 miljard zoals de federale regering had berekend op basis van prognoses van Financiën. Dat gaf aanleiding tot heel wat politieke heisa. Er werd gespeculeerd over de vraag of het nog wel goed zat tussen de minister en Hans D'Hondt, voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst Financiën. Werkte de gewezen kabinetschef van Yves Leterme (CD&V) achter de schermen zijn voogdijminister tegen? In een gesprek met Trends reageert D'Hondt: "Wij houden geen gegevens achter. Ik besef wel dat het voor de medi...

"J'en ai marre." Met die uitdrukking begon minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) einde september een opvallende brief op zijn website. De minister was het beu dat zijn rekenkundige kwaliteiten ter discussie werden gesteld door de oppositie en zelfs de regeringspartijen. Dat gebeurde omdat het gat in de begroting 4,2 miljard euro groot was, en niet 2,4 miljard zoals de federale regering had berekend op basis van prognoses van Financiën. Dat gaf aanleiding tot heel wat politieke heisa. Er werd gespeculeerd over de vraag of het nog wel goed zat tussen de minister en Hans D'Hondt, voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst Financiën. Werkte de gewezen kabinetschef van Yves Leterme (CD&V) achter de schermen zijn voogdijminister tegen? In een gesprek met Trends reageert D'Hondt: "Wij houden geen gegevens achter. Ik besef wel dat het voor de media leuker zou zijn, mocht dat wel het geval zijn. Maar zo werkt het niet. Wie van de administratie aan politiek wil doen, neemt beter ontslag en gaat op een lijst staan."HANS D'HONDT. "Ook in vorige legislaturen waren er gevoelige bijsturingen, maar toen was er heel wat minder heisa. Ten tweede is het soms moeilijk in te schatten hoe het gedrag verandert als de economische omgeving wijzigt. Een mooi voorbeeld zijn de voorafbetalingen. Door de lage rente is het financieel niet meer interessant om een belasting onmiddellijk te betalen. Je kunt beter de verhoging omwille van laattijdige betaling laten financieren door de bank. Dat fenomeen pakken we nu aan door te boete te verhogen. Ook de reactie op een bepaalde maatregel valt moeilijk te voorspellen. Bij de opmaak van de begroting ging men ook uit van andere economische parameters, aangeleverd door het Planbureau, zodat de inkomsten te hoog werden ingeschat. Het Planbureau valt trouwens onder de voogdij van de eerste minister en de minister van Economie, niet onder FOD Financiën. De ramingen worden trouwens niet alleen gemaakt door de FOD Financiën. Interkabinettenwerkgroepen gaan soms uit van eigen prognoses."D'HONDT. (Lacht.) "Dat zeg ik niet, neen. Wel zeg ik dat het dikwijls moeilijk is om het rendement van een maatregel te voorspellen."D'HONDT. "En of. Van Overtveldt kan zeker tellen. Ik weet dat sommigen de indruk willen wekken dat dit niet het geval is. Maar als ambtenaar bemoei ik me niet met politiek."D'HONDT. "Die is er niet. Toen de minister die woorden op zijn website heeft gezet, gebeurde dat met een link naar een nota die de FOD Financiën zelf heeft opgemaakt. Die verwijst naar de gewijzigde prognoses van het Planbureau, de dalende btw-ontvangsten en bedrijfsvoorheffingen als belangrijke redenen voor de gedaalde inkomsten. Ook in 2012 en 2013 was er een grote afwijking tussen de begrotingsevolutie en de vooruitzichten van de variabelen in de oorspronkelijke begroting. Maar plots werd dat een issue, wellicht met bepaalde bedoelingen. We bekijken hoe we dat kunnen vermijden. Ik heb de minister de voorbije twee jaar overigens nooit horen zeggen dat wij rekenfouten maken, hoewel dat in de media wel werd gesuggereerd."D'HONDT. "Het is heel simpel. Alle belangrijke economische en financiële informatie van de administratie gaat op hetzelfde moment naar mij en naar een aantal mensen van de beleidscel, het kabinet van de minister van Financiën. Ik heb een open en permanent contact met de minister en zijn kabinetschef."D'HONDT. "Je kunt informatie toch niet blijven achterhouden? Ik dank Van Cauwelaert voor het vertrouwen, maar hij zat er naast. We hebben regelmatig vergaderingen met het Schatkistcomité, waar ook mensen van het kabinet en Begroting deel van uit maken. Alle informatie is op elk moment tegelijk voor iedere deelnemer beschikbaar en iedereen neemt die ook mee in zijn beleid. Onze administratie heeft geen geheimen."D'HONDT. "Het verhaal dat D'Hondt beter overweg komt met de CD&V-ministers is onzin. Een ambtenaar moet zijn minister loyaal informeren en tijdig waarschuwen als een beleidsdaad negatieve gevolgen kan hebben. Dat is zijn rol. Ik heb in de loop der jaren samengewerkt met Vlaamse en Franstalige ministers met een rode, blauwe, gele en oranje kleur. Met allen had ik een vertrouwensrelatie. Als ik dan toch en politieke uitspraak mag doen: in de periode dat ik op de kabinetten meedraaide heb ik zelden meegemaakt dat van alle kanten zo op de man gespeeld werd zoals vandaag. Ik ben blij dat ik er niet meer bij ben."