Het basistarief in de roerende voorheffing is in zes jaar gestegen van 15 naar 30 procent. De recentste verhoging dateert van 1 januari 2017 en is het werk van de regering-Michel. Die sluipende belastingverhoging maakt zelfstandigen en kmo-ondernemers razend. Terecht.
...

Het basistarief in de roerende voorheffing is in zes jaar gestegen van 15 naar 30 procent. De recentste verhoging dateert van 1 januari 2017 en is het werk van de regering-Michel. Die sluipende belastingverhoging maakt zelfstandigen en kmo-ondernemers razend. Terecht. Velen werken via een vennootschap en halen hun inkomsten uit die vennootschap na het betalen van de vennootschapsbelasting (33,99%) en de roerende voorheffing op dividenden. Door de stijging van de roerende voorheffing kijken die ondernemers aan tegen een totale belastingdruk van zo'n 54 procent. Evenveel als een gewone werknemer. Dat is onaanvaardbaar. Ten eerste nemen ondernemers meer risico. Het is logisch dat daar een lagere fiscale druk tegenover staat. Ten tweede wordt vennootschapsbelasting betaald op de eerste euro winst die een bedrijf boekt. Het tarief van 30 procent in de roerende voorheffing geldt ook vanaf de eerste euro dividend. Dat is een groot verschil met een werknemer, die in de personenbelasting pas vanaf meer dan 38.000 euro onderworpen is aan het 50 procenttarief. Ten slotte wordt de hogere roerende voorheffing gebruikt om de putten in de begroting te vullen, terwijl zo'n fiscale maatregel volgens verschillende rapporten enkel een onderdeel van of een compensatie zou mogen zijn voor een daling van de vennootschapsbelasting. Als de regering-Michel het ernstig meent met de ondernemers, dan trekt ze die verhoging van de roerende voorheffing in. Meer nog, ze zou die belasting moeten halveren. Want het ziet er meer en meer naar uit dat een daling van de vennootschapsbelasting richting 25 of 20 procent naar de Griekse kalender is verwezen. Het geld dat de regering misloopt door een lagere roerende voorheffing moet ze maar opvangen door extra te besparen. In de gunstige conjunctuur waarin we ons nu bevinden, vergt dat geen grote inspanning.