Het Grondwettelijk Hof heeft op donderdag 10 oktober het Vlaamse decreet vernietigd dat inwoners de mogelijkheid ontnam een vordering namens hun gemeente in te stellen wanneer die in gebreke blijft. Ze kunnen dat nu dus opnieuw doen, bijvoorbeeld wanneer de gemeente nalaat op te treden tegen inbreuken met schade aan het leefmilieu.
...