Veel kon er niet meer mislopen voor Litouwen, aangezien de Europese staats- en regeringsleiders, de ministers van Financiën, de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het Europees Parlement al een positief advies of hun goedkeuring hadden gegeven.

Voorwaarden

Uiteindelijk hebben de ministers van Buitenlandse Zaken op hun beurt geoordeeld dat het land aan alle voorwaarden die aan het lidmaatschap gekoppeld zijn, voldoet.

Om deel uit te maken van de eurozone diende Litouwen in juni te voldoen aan de zogenaamde convergentiecriteria. Dat is gelukt, want de gemiddelde inflatie bedroeg de voorbije twaalf maanden amper 0,6 procent, het begrotingstekort staat op 2,1 procent, de Litouwse staatsschuld bedraagt niet meer dan 39,4 procent, de koppeling van de koers van de litas aan de euro leverde geen problemen op, en de gemiddelde langetermijnrente bleef met 3,6 procent het voorbije jaar ruim onder de referentiewaarde.

Met Litouwen treedt ook de laatste Baltische staat toe tot de eurozone. Dat gebeurde eerder al met Estland (2011) en Letland (2014).

Club van 19 landen

Na de Litouwse toetreding zal de eurozone negentien landen tellen. Van de tien landen die in 2004 aansluiting vonden bij de Europese Unie, zijn intussen ook Slovenië, Malta, Cyprus en Slovakije lid geworden van de muntzone. De omzetting van de Litouwse munt wordt vastgelegd op 3,4528 litas per euro.

Uitbreiding van de eurozone

De eurozone wordt nog uitgebreid, want van de 28 lidstaten van de Europese Unie wachten er nog zeven op toetreding tot de eurozone: Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden.

Geen Britten en Denen in de euroclub

In principe wordt van alle Europese lidstaten verwacht dat ze vroeg of laat - onder de vereiste voorwaarden - toetreden tot de eurozone. Dat is niet het geval voor het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. De Britten en de Denen hebben via het Verdrag van Maastricht een uitzonderingspositie afgedwongen, die ze overigens zelf buiten werking kunnen stellen.

(Belga/BO)

De 19 landen van de eurozone vanaf 1 januari 2015

Traden toe in 2002: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. In 2007 volgdeSlovenië, in 2008 Cyprus en Malta, in 2009 Slowakije, in 2011 Estland en in 2014 Letland. In 2015 volgt Litouwen.

Dan blijven er nog 9 lidstaten van de Europese Unie over die de euro niet hebben ingevoerd: Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Polen, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië.

Veel kon er niet meer mislopen voor Litouwen, aangezien de Europese staats- en regeringsleiders, de ministers van Financiën, de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het Europees Parlement al een positief advies of hun goedkeuring hadden gegeven. VoorwaardenUiteindelijk hebben de ministers van Buitenlandse Zaken op hun beurt geoordeeld dat het land aan alle voorwaarden die aan het lidmaatschap gekoppeld zijn, voldoet. Om deel uit te maken van de eurozone diende Litouwen in juni te voldoen aan de zogenaamde convergentiecriteria. Dat is gelukt, want de gemiddelde inflatie bedroeg de voorbije twaalf maanden amper 0,6 procent, het begrotingstekort staat op 2,1 procent, de Litouwse staatsschuld bedraagt niet meer dan 39,4 procent, de koppeling van de koers van de litas aan de euro leverde geen problemen op, en de gemiddelde langetermijnrente bleef met 3,6 procent het voorbije jaar ruim onder de referentiewaarde. Met Litouwen treedt ook de laatste Baltische staat toe tot de eurozone. Dat gebeurde eerder al met Estland (2011) en Letland (2014).Club van 19 landenNa de Litouwse toetreding zal de eurozone negentien landen tellen. Van de tien landen die in 2004 aansluiting vonden bij de Europese Unie, zijn intussen ook Slovenië, Malta, Cyprus en Slovakije lid geworden van de muntzone. De omzetting van de Litouwse munt wordt vastgelegd op 3,4528 litas per euro. Uitbreiding van de eurozoneDe eurozone wordt nog uitgebreid, want van de 28 lidstaten van de Europese Unie wachten er nog zeven op toetreding tot de eurozone: Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden. Geen Britten en Denen in de euroclubIn principe wordt van alle Europese lidstaten verwacht dat ze vroeg of laat - onder de vereiste voorwaarden - toetreden tot de eurozone. Dat is niet het geval voor het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. De Britten en de Denen hebben via het Verdrag van Maastricht een uitzonderingspositie afgedwongen, die ze overigens zelf buiten werking kunnen stellen. (Belga/BO)