Het reparatie-GRUP van de Vlaamse regering dient ter vervanging van een eerder GRUP, dat eerder al deels werd geschorst omdat er geen zekerheid bestaat over de natuurcompensaties bij de havenuitbreiding op de linkeroever van de Schelde. Doel 2020 vecht ook dat reparatie-GRUP aan. De auditeur van de Raad van State lijkt hen gelijk te geven, blijkt uit een advies, dat veelal wordt gevolgd. Er wordt evenwel niet tot de schorsing geadviseerd.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen gaat in haar persbericht niet in op de mogelijke illegaliteit van het reparatie-GRUP, maar benadrukt het economisch belang van de havenuitbreiding: "Het GRUP creëert rechtszekerheid voor heel wat waardevolle investeringsprojecten die al lange tijd op stapel staan in de haven, waaronder de Ontwikkelingszone Saeftinghe. Het advies bevat geen enkel element dat doet twijfelen aan de economische noodzaak van het Saeftinghedok, het nieuwe getijdendok op de Linkerscheldeoever", klinkt het.

"Motor van de Vlaamse economie"

Het Havenbedrijf vindt verder dat het planningsproces aantoont dat het moeilijk is om investeringsprojecten binnen het huidige wetgevende kader te realiseren en wil dat de Vlaamse regels worden aangepast: "We roepen Vlaanderen daarom op om snelle en rechtszekere procedures te voorzien in functie van de urgentie van dergelijke grote projecten, met een groot maatschappelijk en economisch belang in een regio die fungeert als de motor van de Vlaamse economie", zegt havenschepen Marc Van Peel (CD&V).

Daarbij wordt verwezen naar een maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba), op basis waarvan het Havenbedrijf meent dat het Saeftinghedok zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd in verband met toekomstige containertrafiek. Volgens Doel 2020 is die analyse niet fair, omdat ze enkel scenario's opneemt mét het Saeftinghedok, zonder naar alternatieven te kijken.

De mkba werd vorige week dinsdag een minister Ben Weyts (N-VA) gegeven. "We rekenen op Vlaanderen om in dit dossier een snel besluit te nemen dat zich idealiter ook uitspreekt over het juridisch kader", besluit Van Peel. Sinds kort heeft het Havenbedrijf de studie online gepubliceerd. (Belga/NS)

Het reparatie-GRUP van de Vlaamse regering dient ter vervanging van een eerder GRUP, dat eerder al deels werd geschorst omdat er geen zekerheid bestaat over de natuurcompensaties bij de havenuitbreiding op de linkeroever van de Schelde. Doel 2020 vecht ook dat reparatie-GRUP aan. De auditeur van de Raad van State lijkt hen gelijk te geven, blijkt uit een advies, dat veelal wordt gevolgd. Er wordt evenwel niet tot de schorsing geadviseerd.Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen gaat in haar persbericht niet in op de mogelijke illegaliteit van het reparatie-GRUP, maar benadrukt het economisch belang van de havenuitbreiding: "Het GRUP creëert rechtszekerheid voor heel wat waardevolle investeringsprojecten die al lange tijd op stapel staan in de haven, waaronder de Ontwikkelingszone Saeftinghe. Het advies bevat geen enkel element dat doet twijfelen aan de economische noodzaak van het Saeftinghedok, het nieuwe getijdendok op de Linkerscheldeoever", klinkt het.Het Havenbedrijf vindt verder dat het planningsproces aantoont dat het moeilijk is om investeringsprojecten binnen het huidige wetgevende kader te realiseren en wil dat de Vlaamse regels worden aangepast: "We roepen Vlaanderen daarom op om snelle en rechtszekere procedures te voorzien in functie van de urgentie van dergelijke grote projecten, met een groot maatschappelijk en economisch belang in een regio die fungeert als de motor van de Vlaamse economie", zegt havenschepen Marc Van Peel (CD&V). Daarbij wordt verwezen naar een maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba), op basis waarvan het Havenbedrijf meent dat het Saeftinghedok zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd in verband met toekomstige containertrafiek. Volgens Doel 2020 is die analyse niet fair, omdat ze enkel scenario's opneemt mét het Saeftinghedok, zonder naar alternatieven te kijken. De mkba werd vorige week dinsdag een minister Ben Weyts (N-VA) gegeven. "We rekenen op Vlaanderen om in dit dossier een snel besluit te nemen dat zich idealiter ook uitspreekt over het juridisch kader", besluit Van Peel. Sinds kort heeft het Havenbedrijf de studie online gepubliceerd. (Belga/NS)