Hoe zal de federale regering de 100 euro extra koopkracht, een onderdeel van de taxshift, toekennen aan de werknemers? Via de werkbonus, de forfaitaire aftrek van beroepskosten, een herziening van de belastingschalen? De keuze zal gevolgen hebben voor Vlaanderen, dat sinds de zesde staatshervorming op- en afcentiemen heft in de personenbelasting. "Er zijn verschillende opties. Ik spreek mij daar niet over uit. Er is overleg gepland tussen de deelstaten en de federale regering", zegt een voorzichtige Vlaamse minister-president Geert Bourgeois. "Ik had de impact van de taxshift voor de deelstaten al aangekaart op het overlegcomité en stond daar alleen. Maar ik heb niet gezegd dat de regio's mee aan tafel moesten bij het uittekenen van de federale taxshift. Mijn woorden zijn verkeerd geïnterpreteerd. Ik wou er gewoon op wijzen dat dit ook voor ons een impact zou hebben door de financieringswet. Het is vreemd dat Waals minister-president Paul Magnette mij daar niet in is gevolgd. Vlaanderen heft nu zowat 7 miljard euro opcentiemen uit de personenbelasting. Als de federale regering die verlaagt, heeft dat gevolgen voor onze inkomsten en onze begroting."

"Wij betalen dus mee voor de taxshift. In principe is zo'n verschuiving federaal neutraal. Maar het is niet de bedoeling dat de deelstaten opdraaien voor een deel ervan. Ik zal daardoor geen belastingen verhogen. Ik juich natuurlijk toe dat de belastingen federaal dalen. Maar gelet op al die evenwichten en ons niet-confederaal belastingsysteem is overleg nodig."

De Vlaamse fiscale autonomie is met de zesde staatshervorming gestegen van 20 tot 34 procent. Bitter weinig, niet?

Geert Bourgeois: "Vlaanderen had al fiscale autonomie met de gewestelijke belastingen: een klein deel van de onroerende voorheffing, successierechten, registratierechten, verkeersbelasting,... Daar zijn nu opcentiemen in de personenbelasting bijgekomen. België is zowel een federale als een confederale staat. Wij heffen opcentiemen op de personenbelasting, maar de belastbare basis is volledig federaal. De Vlaamse opbrengst in de personenbelasting is afhankelijk van de inkohiering van de belastingen op federaal niveau. Als die vertraging oploopt, wat zal gebeuren, is dat nadelig voor de deelstaten. De federale overheid heeft meer recurrente inkomsten, zoals de bedrijfsvoorheffing. In Baskenland is de situatie totaal anders. Daar heft de regionale regering zelf de belastingen en stort ze een deel door naar Madrid."

Wordt de Vlaamse fiscale autonomie wel voldoende gebruikt?

Geert Bourgeois: "We zitten in een periode waarin we de begroting moesten saneren, en toch hebben we de belastingen niet verhoogd. We gebruiken onze fiscale autonomie wel degelijk."

Kan er een Vlaamse taxshift komen?

Geert Bourgeois: "We zouden de opcentiemen kunnen verlagen. Maar als we dat willen doen voor een consistent bedrag van 300 tot 500 miljoen euro, dan moeten we bijkomend besparen, deze keer op investeringen. In tijden van lage economische groei is dat niet wenselijk. Een taxshift is trouwens een belastingverschuiving. Waar naartoe? Moeten we dan de schenkingsrechten of successierechten verhogen? In Vlaanderen zijn de voorwaarden voor een taxshift niet vervuld. Federaal is dat wel zo: de lasten op arbeid worden verlaagd. Dat is de essentie. Vlaanderen zal de lasten op arbeid vanaf 2016 bijkomend verlagen voor doelgroepen. In bepaalde gevallen loopt dat op tot 1600 euro per kwartaal minder arbeidskosten. Zo moedigen we de aanwerving of retentie aan van jongeren en 55- of 60-plussers.

"Vlaanderen heeft niet de middelen voor een verregaande taxshift. De kilometerheffing voor vrachtwagens komt er wel. De 'miserietaks' die scheidende koppels betalen bij het verdelen van hun huis, wordt per 1 januari verlaagd naar 1 procent. De vergroening van de verkeersbelasting staat nog op het programma, maar dat is budgetneutraal. En we hebben de schenkingsrechten op onroerende goederen aanzienlijk verlaagd."

Lees het volledige interview deze week in Trends.

Hoe zal de federale regering de 100 euro extra koopkracht, een onderdeel van de taxshift, toekennen aan de werknemers? Via de werkbonus, de forfaitaire aftrek van beroepskosten, een herziening van de belastingschalen? De keuze zal gevolgen hebben voor Vlaanderen, dat sinds de zesde staatshervorming op- en afcentiemen heft in de personenbelasting. "Er zijn verschillende opties. Ik spreek mij daar niet over uit. Er is overleg gepland tussen de deelstaten en de federale regering", zegt een voorzichtige Vlaamse minister-president Geert Bourgeois. "Ik had de impact van de taxshift voor de deelstaten al aangekaart op het overlegcomité en stond daar alleen. Maar ik heb niet gezegd dat de regio's mee aan tafel moesten bij het uittekenen van de federale taxshift. Mijn woorden zijn verkeerd geïnterpreteerd. Ik wou er gewoon op wijzen dat dit ook voor ons een impact zou hebben door de financieringswet. Het is vreemd dat Waals minister-president Paul Magnette mij daar niet in is gevolgd. Vlaanderen heft nu zowat 7 miljard euro opcentiemen uit de personenbelasting. Als de federale regering die verlaagt, heeft dat gevolgen voor onze inkomsten en onze begroting.""Wij betalen dus mee voor de taxshift. In principe is zo'n verschuiving federaal neutraal. Maar het is niet de bedoeling dat de deelstaten opdraaien voor een deel ervan. Ik zal daardoor geen belastingen verhogen. Ik juich natuurlijk toe dat de belastingen federaal dalen. Maar gelet op al die evenwichten en ons niet-confederaal belastingsysteem is overleg nodig."Geert Bourgeois: "Vlaanderen had al fiscale autonomie met de gewestelijke belastingen: een klein deel van de onroerende voorheffing, successierechten, registratierechten, verkeersbelasting,... Daar zijn nu opcentiemen in de personenbelasting bijgekomen. België is zowel een federale als een confederale staat. Wij heffen opcentiemen op de personenbelasting, maar de belastbare basis is volledig federaal. De Vlaamse opbrengst in de personenbelasting is afhankelijk van de inkohiering van de belastingen op federaal niveau. Als die vertraging oploopt, wat zal gebeuren, is dat nadelig voor de deelstaten. De federale overheid heeft meer recurrente inkomsten, zoals de bedrijfsvoorheffing. In Baskenland is de situatie totaal anders. Daar heft de regionale regering zelf de belastingen en stort ze een deel door naar Madrid."Geert Bourgeois: "We zitten in een periode waarin we de begroting moesten saneren, en toch hebben we de belastingen niet verhoogd. We gebruiken onze fiscale autonomie wel degelijk." Geert Bourgeois: "We zouden de opcentiemen kunnen verlagen. Maar als we dat willen doen voor een consistent bedrag van 300 tot 500 miljoen euro, dan moeten we bijkomend besparen, deze keer op investeringen. In tijden van lage economische groei is dat niet wenselijk. Een taxshift is trouwens een belastingverschuiving. Waar naartoe? Moeten we dan de schenkingsrechten of successierechten verhogen? In Vlaanderen zijn de voorwaarden voor een taxshift niet vervuld. Federaal is dat wel zo: de lasten op arbeid worden verlaagd. Dat is de essentie. Vlaanderen zal de lasten op arbeid vanaf 2016 bijkomend verlagen voor doelgroepen. In bepaalde gevallen loopt dat op tot 1600 euro per kwartaal minder arbeidskosten. Zo moedigen we de aanwerving of retentie aan van jongeren en 55- of 60-plussers. "Vlaanderen heeft niet de middelen voor een verregaande taxshift. De kilometerheffing voor vrachtwagens komt er wel. De 'miserietaks' die scheidende koppels betalen bij het verdelen van hun huis, wordt per 1 januari verlaagd naar 1 procent. De vergroening van de verkeersbelasting staat nog op het programma, maar dat is budgetneutraal. En we hebben de schenkingsrechten op onroerende goederen aanzienlijk verlaagd."Lees het volledige interview deze week in Trends.