De voorstellen van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) om de arbeidsmarkt te versoepelen verdienen applaus. Meer glijdende werkuren, minder stringente uurroosters, een flexibelere regeling rond overuren, meer ruimte voor telewerk, de rigide Belgische arbeidsmarkt heeft het allemaal nodig. Maar de vraag blijft in welke mate die voorstellen ooit realiteit worden. Het is eigen aan het Belgisch overlegmodel dat zulke maatregelen eerst besproken worden door de sociale partners. Peeters wil de wetsontwerpen voor de zomer in het parlement neerleggen, zodat er voor het einde van het jaar over kan worden gestemd. In het najaar kan de Groep van Tien, het interprofessioneel overlegorgaan, er nog aan sleutelen.

Een soepeler arbeidsmarkt is een motor van groei

Op dat moment bestaat het risico dat maatregelen om de arbeidsmarkt te moderniseren afgezwakt raken als onderdeel van een ingewikkeld compromis tussen de werkgeversorganisaties en de vakbonden. De werkgevers vrezen dat de vakbonden tijdens de onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord 2017-18 met nieuwe looneisen komen. Het syndicale argument: onder Di Rupo waren geen reële loonstijgingen mogelijk. De regering-Michel voerde een indexsprong in met een beperkte mogelijkheid tot reële loonstijging in 2016. En door de sterkere loonstijgingen in het buitenland is de loonkostenhandicap weggewerkt die de Belgische bedrijven de voorbije twintig jaar hadden opgebouwd. Dus vinden de vakbonden dat de werknemers nog eens aan de kassa mogen passeren.

Dat willen het VBO en Unizo vermijden. Ze hopen op een gematigd loonakkoord en zullen daarvoor op andere domeinen moeten toegeven. Een compensatie kan zijn de voorstellen van Kris Peeters minimaal in te vullen. Of er enkele opzij te schuiven. De kans op gesjacher rond maatregelen voor een flexibeler arbeidsmarkt is groot. En dat moet te allen prijze vermeden worden. Want een soepelere arbeidsmarkt is een motor van groei. Neem Groot-Brittannië: onder meer dankzij de flexibele arbeidsmarkt kan de Britse economie jaarlijks met meer dan 2 procent groeien. Daar kunnen we in België enkel van dromen.

De voorstellen van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) om de arbeidsmarkt te versoepelen verdienen applaus. Meer glijdende werkuren, minder stringente uurroosters, een flexibelere regeling rond overuren, meer ruimte voor telewerk, de rigide Belgische arbeidsmarkt heeft het allemaal nodig. Maar de vraag blijft in welke mate die voorstellen ooit realiteit worden. Het is eigen aan het Belgisch overlegmodel dat zulke maatregelen eerst besproken worden door de sociale partners. Peeters wil de wetsontwerpen voor de zomer in het parlement neerleggen, zodat er voor het einde van het jaar over kan worden gestemd. In het najaar kan de Groep van Tien, het interprofessioneel overlegorgaan, er nog aan sleutelen.Op dat moment bestaat het risico dat maatregelen om de arbeidsmarkt te moderniseren afgezwakt raken als onderdeel van een ingewikkeld compromis tussen de werkgeversorganisaties en de vakbonden. De werkgevers vrezen dat de vakbonden tijdens de onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord 2017-18 met nieuwe looneisen komen. Het syndicale argument: onder Di Rupo waren geen reële loonstijgingen mogelijk. De regering-Michel voerde een indexsprong in met een beperkte mogelijkheid tot reële loonstijging in 2016. En door de sterkere loonstijgingen in het buitenland is de loonkostenhandicap weggewerkt die de Belgische bedrijven de voorbije twintig jaar hadden opgebouwd. Dus vinden de vakbonden dat de werknemers nog eens aan de kassa mogen passeren.Dat willen het VBO en Unizo vermijden. Ze hopen op een gematigd loonakkoord en zullen daarvoor op andere domeinen moeten toegeven. Een compensatie kan zijn de voorstellen van Kris Peeters minimaal in te vullen. Of er enkele opzij te schuiven. De kans op gesjacher rond maatregelen voor een flexibeler arbeidsmarkt is groot. En dat moet te allen prijze vermeden worden. Want een soepelere arbeidsmarkt is een motor van groei. Neem Groot-Brittannië: onder meer dankzij de flexibele arbeidsmarkt kan de Britse economie jaarlijks met meer dan 2 procent groeien. Daar kunnen we in België enkel van dromen.