"Een minister die collectief brugpensioen goedkeurt bij Carrefour is rijp voor de arbeidsongeschiktheid." Met die tweet had de Antwerpse econoom Ive Marx vorige week donderdag overschot van gelijk. Het kan niet dat in tijden van hoogconjunctuur bij een herstructurering gekozen wordt voor brugpensioen, of SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag).
...

"Een minister die collectief brugpensioen goedkeurt bij Carrefour is rijp voor de arbeidsongeschiktheid." Met die tweet had de Antwerpse econoom Ive Marx vorige week donderdag overschot van gelijk. Het kan niet dat in tijden van hoogconjunctuur bij een herstructurering gekozen wordt voor brugpensioen, of SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag). De banengroei is nu zowat even sterk als de economische groei. Er zijn honderdduizenden vacatures. In België werkt eindelijk de helft van de 55-plussers en dat cijfer moet nog omhoog. SWT bij de supermarktketen Carrefour is een slecht idee. In theorie is het in 2018 bij collectief ontslag mogelijk mensen op hun 56ste met brugpensioen te sturen. De federale regering moet wel haar fiat geven. Voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is het nu al 'njet', net wegens de vele vacatures. De andere Vlaamse vicepremiers in de federale regering, Kris Peeters (CD&V) en Alexander De Croo (Open Vld), zeggen dat SWT "niet aan de orde is". Een 'neen' is het dus niet. Zij verschuilen zich achter het sociaal overleg, dat bij Carrefour nog moet starten. Maar de vakbonden vinden dat het brugpensioen wel deel moet uitmaken van het sociaal plan. Zal de regering zich daartegen verzetten? De kans is klein. Een vaak gehoord argument is dat wie nu in SWT terechtkomt, beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt. Dat overtuigt niet. Van de groep bruggepensioneerden moet zich nu amper 10 procent beschikbaar stellen. 'Nieuwe' SWT'ers moeten wel ingaan op een jobaanbod, maar die groep is voor de arbeidsbemiddelingsdiensten niet prioritair. De begeleiding van oudere werklozen blijft ondermaats. Bovendien is de communicatie van de vakbonden ambigu: zij blijven SWT zien als een opstap naar het echte pensioen.