Het voorstel van de experten maakt deel uit van een resem ideeën die lange termijn investeringen in de reële economie moeten aanzwengelen, en die geformuleerd werden door een werkgroep onder leiding van Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis. Door het pensioensparen te stimuleren, zou er meer geld beschikbaar komen voor investeringen in grote projecten en in infrastructuur.
...

Het voorstel van de experten maakt deel uit van een resem ideeën die lange termijn investeringen in de reële economie moeten aanzwengelen, en die geformuleerd werden door een werkgroep onder leiding van Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis. Door het pensioensparen te stimuleren, zou er meer geld beschikbaar komen voor investeringen in grote projecten en in infrastructuur.Het voorstel staat evenwel haaks op de regeringsbeslissingen van de voorbije jaren. Vroeger kon iemand die aan pensioensparen deed, afhankelijk van zijn inkomen, tot 40 procent van zijn storting recupereren via de belastingbrief. Dat belastingvoordeel werd terug gebracht tot 30 procent. Bovendien ging de fiscus over tot de vervroegde inning van een deel van de eindbelasting, waardoor het rendement van de opgebouwde reserve daalde.Sinds enkele jaren wordt het maximumbedrag voor pensioensparen (940 euro per individu) niet langer geïndexeerd. De overheid besliste om het bedrag dat fiscaal kan afgetrokken worden te bevriezen.Minister Van Overtveldt geeft dan ook toe dat het fiscaal voordeel voor veel pensioenspaarders de voorbije jaren gedaald is. Toch staat hij achter de voorgestelde verhoging van het bedrag dat fiscaal afgetrokken kan worden. Hij wil het voorstel van de expertengroep op tafel leggen op de thematische ministerraad rond economie die in juli plaats vindt.Volgens Max Jadot van BNP Paribas Fortis moet het voorstel gezien worden in combinatie met andere mogelijke maatregelen. Zo stelt de expertengroep ook voor om pensioenspaarfondsen toe te laten om te investeren in tranches van infrastructuurwerken en in private equity-fondsen. Voor verzekeraars wordt de oprichting van een platform voor de financiering van infrastructuurprojecten bepleit. En in juli wordt een wetsontwerp goedgekeurd dat gereglementeerde vastgoedvennootschappen zal toelaten om te investeren in infrastructuur.De expertengroep herhaalde, net als de Nationale Bank vorig week, haar bezorgdheid over de risicovolle woonkredieten die de banken toekennen. Het lijkt de werkgroep geen slecht idee om banken te verplichten meer kapitaal opzij te zetten voor leningen waarvan de eigen inbreng van de klant onder de 20 procent ligt. De regering heeft dit voorstel van de Nationale Bank echter niet weerhouden. Ze vroeg de prudentiële toezichthouder een nieuwe studie over de vastgoedmarkt te maken.Volgens Van Overtveldt spelen er nog andere consideraties dan de stabiliteit van de financiële sector: "Er is ook een sociaal-maatschappelijke component aan de discussie. De regering wil vermijden dat jonge gezinnen die nog onvoldoende gespaard hebben het moeilijk zouden krijgen om de aankoop van een eigen woning te financieren."Johan Thijs, CEO van KBC Groep en voorzitter van Febelfin, zegt dat de banken niet überhaupt tegen het voorstel van de Nationale Bank zijn: "De banken zouden door de maatregel naar schatting 500 tot 800 miljoen euro extra kapitaal moeten opzij zetten. Dat is zeker niet onoverkomelijk. Wij wachten gewoon tot de Nationale Bank zijn nieuwe studie klaar heeft en de regering een beslissing neemt."Ten slotte kondigde Van Overtveldt aan dat hij dit jaar twee nieuwe werkgroepen in het leven roept. De ene moet een kader uittekenen zodat er in België meer mogelijkheden voor groeifinanciering gecreëerd worden. Starters komen in ons land gemakkelijk aan geld, maar bedrijven die willen doorgroeien en grotere bedragen nodig hebben, blijven vaak op hun honger zitten. Daardoor worden veel Belgische scale-ups verkocht. Van Overtveldt wil de groeifinanciering stimuleren zodat deze bedrijven internationaal kunnen doorgroeien.Een tweede werkgroep zal zich concentreren op de versterking en promotie van Brussel als financieel centrum. Ons land trok dit jaar al een drietal verzekeraars aan (Lloyd's, QBE en MS Amlin), die als gevolg van de Brexit een deel van hun activiteiten verhuizen uit Londen. Volgens Van Overtveldt staat nog een grote verzekeringsmaatschappij op het punt om voor Brussel te kiezen.De minister van financiën denkt dat hij van Brussel een Europees centrum voor verzekeringsbedrijven kan maken. Nochtans kozen een groot aantal verzekeraars de voorbije weken al voor Luxemburg. Bovendien is het onduidelijk hoeveel werknemers in al die nieuwe 'Europese branches' zullen te werk gesteld worden. Volgens critici zou de jobcreatie vrij beperkt blijven.