In de Belgische industrie zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 700 banen bij gekomen. Dat is weinig, maar het is wel de eerste stijging in vijf jaar. Sinds 2011 en begin dit jaar gingen 40.000 banen in de industrie verloren. Redenen voor de recente kentering zijn de aantrekkende economie, maar ook en vooral het beleid van de regering-Michel. Die zet volop in op loonmatiging (met onder meer de indexsprong van 2014) en loonkostverlagingen. In totaal voorziet de federale regering voor 2...

In de Belgische industrie zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 700 banen bij gekomen. Dat is weinig, maar het is wel de eerste stijging in vijf jaar. Sinds 2011 en begin dit jaar gingen 40.000 banen in de industrie verloren. Redenen voor de recente kentering zijn de aantrekkende economie, maar ook en vooral het beleid van de regering-Michel. Die zet volop in op loonmatiging (met onder meer de indexsprong van 2014) en loonkostverlagingen. In totaal voorziet de federale regering voor 2016 in een verlaging van de patronale lasten op arbeid van 1,8 miljard euro. Dat zal oplopen tot 2,9 miljard in 2019 en 3,7 miljard in 2020.Maar er is geen reden tot euforie over de banengroei. Om de Belgische bedrijven op een duurzame manier concurrentieel te houden, is meer nodig. Ten opzichte van de buurlanden kijken Belgische ondernemingen nog altijd aan tegen een historische loonkostenhandicap van 10 procent aan. De federale regering wil dit jaar een nieuwe loonnormwet doorvoeren, die moet vermijden dat de Belgische loonkosten sneller stijgen dan in de buurlanden. Een goede zaak, maar in de voorstellen die nu op tafel liggen, is geen sprake van het afbouwen van die historische loonkostenhandicap van 10 procent. Nochtans zijn nieuwe loonkostendalingen nodig om de banengroei in de Belgische industrie te garanderen.Een ander probleem is de Belgische inflatie. Die ligt al een tijd hoger dan in de buurlanden. De Belgische inflatie steeg in het tweede kwartaal van dit jaar tot 1,6 procent. In de drie buurlanden was geen sprake van prijsstijgingen. In juli versnelde de inflatie in België zelfs naar 2,28 procent. Dat is deels te verklaren door hogere taksen van overheden, maar ook door duurdere producten in de winkels, waar de prijzen sneller stijgen dan in andere Europese landen.Aangezien prijsstijgingen in België door het mechanisme van automatische indexering sowieso worden doorgerekend in de lonen, dreigen onze industriële bedrijven hun concurrentievoordeel van de voorbije twee jaar te verliezen. Maar van een aanpassing, laat staan een opschorting van dat mechanisme is geen sprake in de voorstellen voor een nieuwe loonnormwet. Dus zit er ook om die reden voor de regering weinig anders op dan een nieuwe loonkostenverlaging door te voeren. Niet vanzelfsprekend in deze moeilijke budgettaire tijden.