Officieel reageert Electrabel niet op het nieuws, maar het bedrijf stuurde woensdag een mail naar de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant toen het na dagen van polemiek in de media het weigeringsdossier pas zelf had ontvangen. Het energiebedrijf laat daarin weten dat uit een 'snelle maar grondige' lezing blijkt dat de aangehaalde motivering van de deputatie aan alle kanten rammelt.

Dat is het geval voor 'de beweerde schending van de natuurtoets' en 'de beweerde miskenning van de ministeriële instructie inzake stikstof' van de hand van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Daarmee veegt Electrabel de argumenten van tafel die de bevoegde gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA) in een toelichting bij de weigeringsbeslissing had meegegeven.

Willekeurige motieven

Volgens Electrabel gaat de beslissing 'diametraal in tegen gezaghebbende adviezen zoals het unaniem gunstige advies van de POVC (Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, red.), en specifiek voor wat de stikstofproblematiek betreft, het gunstige advies ter zake van het Agentschap Natuur en Bos'.

De motieven van de weigeringsbeslissing zijn volgens Electrabel niet alleen onjuist, maar ook in grote mate willekeurig, 'aangezien de motivering geen steun vindt in de werkelijkheid'. Het bedrijf maant de deputatie dan ook aan een 'spoedeisende buitengewone vergadering' bijeen te roepen om de weigering alsnog ongedaan te maken. Een intrekking kan volgens Electrabel zolang geen beroep wordt aangetekend bij de Vlaamse regering, en zolang de beslissing nog niet ­definitief is.

Electrabel vraagt bovendien aan de N-VA, CD&V en Open Vld, die samen in de Vlaams-Brabantse deputatie zitten, om kleur te bekennen. 'Als zou blijken dat de deputatie blijft volharden in deze manifest onwettige beslissing, maken wij hierbij alle voorbehoud om de aansprakelijkheid van het provinciaal bestuur aan de kaak te stellen met alle middelen van recht', voert Electrabel de druk op.

Officieel reageert Electrabel niet op het nieuws, maar het bedrijf stuurde woensdag een mail naar de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant toen het na dagen van polemiek in de media het weigeringsdossier pas zelf had ontvangen. Het energiebedrijf laat daarin weten dat uit een 'snelle maar grondige' lezing blijkt dat de aangehaalde motivering van de deputatie aan alle kanten rammelt. Dat is het geval voor 'de beweerde schending van de natuurtoets' en 'de beweerde miskenning van de ministeriële instructie inzake stikstof' van de hand van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Daarmee veegt Electrabel de argumenten van tafel die de bevoegde gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA) in een toelichting bij de weigeringsbeslissing had meegegeven. Volgens Electrabel gaat de beslissing 'diametraal in tegen gezaghebbende adviezen zoals het unaniem gunstige advies van de POVC (Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, red.), en specifiek voor wat de stikstofproblematiek betreft, het gunstige advies ter zake van het Agentschap Natuur en Bos'. De motieven van de weigeringsbeslissing zijn volgens Electrabel niet alleen onjuist, maar ook in grote mate willekeurig, 'aangezien de motivering geen steun vindt in de werkelijkheid'. Het bedrijf maant de deputatie dan ook aan een 'spoedeisende buitengewone vergadering' bijeen te roepen om de weigering alsnog ongedaan te maken. Een intrekking kan volgens Electrabel zolang geen beroep wordt aangetekend bij de Vlaamse regering, en zolang de beslissing nog niet ­definitief is. Electrabel vraagt bovendien aan de N-VA, CD&V en Open Vld, die samen in de Vlaams-Brabantse deputatie zitten, om kleur te bekennen. 'Als zou blijken dat de deputatie blijft volharden in deze manifest onwettige beslissing, maken wij hierbij alle voorbehoud om de aansprakelijkheid van het provinciaal bestuur aan de kaak te stellen met alle middelen van recht', voert Electrabel de druk op.