'It's still the economy, stupid.' De slogan die het VBO de politieke wereld in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 26 mei toewerpt, liegt er niet om. De werkgeversorganisatie benadrukt dat de focus in de komende legislatuur op het sociaaleconomisch herstelbeleid moet liggen.
...