Bedrijven laten meebetalen voor de uitkering van zieke werknemers is een platte lastenverhoging, zeggen werkgeversorganisaties. Op zich klopt dat. Maar als de bedrijven kiezen voor een efficiënt absenteïsmebeleid en regelmatig een audit laten uitvoeren, zullen ze die extra ziektekosten nooit moeten betalen.
...

Bedrijven laten meebetalen voor de uitkering van zieke werknemers is een platte lastenverhoging, zeggen werkgeversorganisaties. Op zich klopt dat. Maar als de bedrijven kiezen voor een efficiënt absenteïsmebeleid en regelmatig een audit laten uitvoeren, zullen ze die extra ziektekosten nooit moeten betalen.Momenteel betalen bedrijven het eerste maand loon van zieke werknemers. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) wil daar verandering in brengen. Zij heeft in de federale regering een voorstel op tafel gelegd om bedrijven te laten meebetalen voor de uitkering van zieke werknemers na de eerste 30 dagen afwezigheid. Bedrijven zouden dan tussen de tweede en zevende maand ziekte een deel van de uitkering meebetalen. Er is sprake van 10 procent van de uitkering. Naar verluidt is het de bedoeling van De Block bedrijven aan te zetten tot meer inspanningen om te voorkomen dat werknemers ziek worden.Maar de werkgevers zien dat anders: het doorschuiven van een deel van de ziektekosten is een pure lastenverhoging, is daar te horen. In zekere zin klopt dat. Werkgevers kunnen er vaak niets aan doen dat werknemers ziek worden. En in bepaalde sectoren, zoals de schoonmaak met dienstencheques, is bekend dat het ziekteverzuim toeneemt zodra er voldoende dagen gepresteerd zijn om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering.Toch is de kritiek van de werkgevers wat kortzichtig. Een werknemer die thuis zit, kost een bedrijf sowieso geld. De werkplanning wordt door elkaar gehaald, er is een reorganisatie nodig, sommige werknemers moeten inspringen wat betekent dat er overuren moeten worden betaald, soms moeten zieke werknemers tijdelijk worden vervangen,...De hr-dienstengroep Securex berekende dat de gemiddelde directe kosten van een zieke werknemer 227 euro per dag bedragen wanneer de eerste maand een gewaarborgd loon moet worden betaald. Daar komt nog eens 742 euro indirecte kosten bij voor vervanging, overuren, vermindering van de service met risico op klantenverlies,... Een zieke werknemer kost een bedrijf dus 969 euro per dag. Voor een bedrijf met 100 werknemers en gemiddeld 5,16 afwezigheidsdagen per jaar is dat 500.000 euro.Die kosten zijn er nu al, los van welke maatregelen de regering neemt. Werkgevers doen er goed nu al te proberen die kosten te verminderen. En dat kan via een doordacht absenteïsmebeleid. Bedrijven kunnen regelmatig een audit laten uitvoeren. Alle grote HR-dienstverleners zijn daarin gespecialiseerd. Zo'n audit kan aantonen waar het schoentje knelt, als bepaalde groepen van werknemers vaak afwezig zijn.Op basis daarvan kan een preventiebeleid gevoerd worden om ziekteverzuim te verminderen. Dat gebeurt al door goede afspraken te maken over ziektemelding (wie wordt wanneer verwittigd?) en de controle van de arbeidsongeschiktheid (wie wordt gecontroleerd? Alle werknemers of enkel zij die regelmatig ziek zijn?). Een onderdeel van een preventief beleid kan erin bestaan werknemers meer vrijheid te geven in de keuze van hun vakantiedagen. Of een extra betaalde vakantiedag toe te kennen aan werknemers die een jaar lang niet afwezig zijn geweest. De baten van zo'n beleid wegen op tegen de kosten. Want op termijn wordt zo de kans aanzienlijk beperkt dat werknemers lange tijd ziek zijn. De extra ziektekosten die de regering wil opleggen, zal het bedrijf dan zelfs niet moeten betalen.