De N-VA heeft via minister van Financiën Johan Van Overtveldt aan de Nationale Bank gevraagd een studie te maken over de economische impact van het Belgische migratiebeleid. Die zou elk aspect van migratie - arbeidsmigratie, gezinshereniging, asiel en economische migratie - onder de loep nemen.
...

De N-VA heeft via minister van Financiën Johan Van Overtveldt aan de Nationale Bank gevraagd een studie te maken over de economische impact van het Belgische migratiebeleid. Die zou elk aspect van migratie - arbeidsmigratie, gezinshereniging, asiel en economische migratie - onder de loep nemen. Federaal coalitiepartner CD&V ziet daar een politiek spel van de N-VA in om zich rond identiteit te profileren. Ook de Nationale Bank is kritisch. Gouverneur Jan Smets zou methodologische bezwaren hebben aangebracht. Hoe valabel die argumenten ook mogen zijn, een kosten-batenanalyse van migratie is meer dan welkom. Het debat over migratie verliep decennialang verkrampt. Links legde er een taboe op om te vermijden dat rechts-radicale partijen er garen bij zouden spinnen. Ook vandaag blijft een serene en onderbouwde discussie moeilijk. De vluchtelingencrisis van 2015 werd bijvoorbeeld als een kans gezien om de krapte op de Europese arbeidsmarkt aan te pakken. Terwijl er een fundamenteel verschil is tussen asiel en arbeidsmigratie. Bovendien blijft het onderzoek naar de lage werkgelegenheidsgraad van migranten een blinde vlek. Gezinshereniging doet het arbeidsaanbod zelden toenemen. Nederland staat veel verder. Daar voert het Centraal Planbureau regelmatig studies uit over de kosten en baten van migratie. En dan is er nog de kritiek of de Nationale Bank die studie moet uitvoeren. De Nationale Bank publiceert geregeld stevig onderbouwde studies. Het is een van de taken waarmee de instelling zich nog kan profileren, sinds ze met de invoering van de euro niet langer haar jarenlange kerntaak hoeft uit te voeren: het aansturen van het monetaire beleid.