De N-VA heeft via minister van Financiën Johan Van Overtveldt aan de Nationale Bank gevraagd een studie te maken over de economische impact van het Belgische migratiebeleid. Die zou elk aspect van migratie - arbeidsmigratie, gezinshereniging, asiel en economische migratie - onder de loep nemen.
...