Wat zou er gebeurd zijn als de Oostenrijkse regering niet had geweigerd het zogenoemde VN-Marrakesh-verdrag te ondertekenen? Zou er in België dan aandacht aan zijn besteed? Wellicht niet. Dat zegt meteen veel over de vaak bedroevende manier waarop nationale politici zo'n internationale materies opvolgen.
...