In 2016 kwamen er in België netto 29.000 banen bij en voor 2017 en 2018 worden er volgens de jongste voorspellingen van de Nationale Bank en het Planbureau tussen 82.000 en 105.000 verwacht. De federale regering hoopt dat aantal met een rist arbeidsmarkthervormingen, zoals bepaald in het zomerakkoord, op te trekken.
...