In 1999 trad België toe tot de Europese muntunie. Aangezien het monetaire beleid vanaf toen werd bepaald door de Europese Centrale Bank in Frankfurt, werd even met het idee gespeeld de regentenraad van de Nationale Bank af te schaffen. Die had in het verleden bepaald tegen welke rente banken bij de Nationale Bank konden lenen.
...

In 1999 trad België toe tot de Europese muntunie. Aangezien het monetaire beleid vanaf toen werd bepaald door de Europese Centrale Bank in Frankfurt, werd even met het idee gespeeld de regentenraad van de Nationale Bank af te schaffen. Die had in het verleden bepaald tegen welke rente banken bij de Nationale Bank konden lenen.Toch bleef de regentenraad bestaan, met een afgeslankt takenpakket. Dat het een soort raad van bestuur van de Nationale Bank is, is nog te begrijpen. Maar de regentenraad is allang niet meer het gremium waar het Belgische sociaaleconomisch beleid wordt aangestuurd. In het verleden was de raad een belangrijke ontmoetingsplaats voor de sociale partners, vandaag is die dat steeds minder. Dat wijst erop dat de vergadering zinloos is.Daar zijn nog andere aanwijzingen voor. De benoeming van regenten heeft altijd wat weg gehad van een politieke koehandel, en dat is vandaag niet anders. De voordracht van Cédric Frère, de zoon en de kleinzoon van gewezen regenten, is niet meer van deze tijd. Dat de kleinzoon van Albert Frère werd opgenomen in de regentenraad, was een vraag van de MR. In ruil daarvoor krijgt de N-VA met Edwin De Boeck - het hoofd studiedienst van de N-VA en ex-KBC - nu ook een zitje.Bovendien werd de samenstelling van de regentenraad de voorbije jaren nooit aangepast aan de sociaaleconomische en institutionele realiteit van België. Waarom zijn de deelstaten er niet vertegenwoordigd? De regionale regeringen moeten toch samen met de federale regering het begrotingsbeleid voeren, dat door Europa moet worden goedgekeurd? Een instelling die er zich na bijna vijftig jaar staatshervormingen nog altijd niet van bewust is dat België een federaal land is, wordt het beste afgevoerd.