De financiële crisis 'viert' haar tiende verjaardag, maar de factuur loopt nog altijd op. Het zijn niet de reddingsoperaties van Fortis, Dexia en KBC die ons nog op kosten jagen. Het is zelfs niet de diepe recessie van 2009 die de rekening zo zwaar maakt. Neen, de nog altijd open wonde van de crisis is het geknakte groeipotentieel van de westerse economie, waarop de Belgische geen uitzondering vormt.
...