Het is sinds het begin van deze legislatuur de mantra van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR): de band tussen het aantal gewerkte jaren en de pensioenuitkering versterken. Het was dan ook niet meer dan logisch dat de minister vorige week in een persbericht liet weten dat de regering de forcing voert: vanaf 2019 kunnen werkloze 50-plussers een lager pensioen verwachten, omdat de jaren van werkloosheid niet meer volledig worden gelijkgesteld met gewerkte jaren. De maatregel past in de inperking van de zogenaamde gelijkgestelde periodes. Dat zijn niet-actieve jaren waarin een werknemer toch pensioenrechten opbouwt.
...