De Amerikaanse president weigert een internationaal klimaatakkoord in te voeren. De hele wereld reageert met afgrijzen. Enkele jaren later blijken de Verenigde Staten de rest van de wereld te verslaan in de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dat was het scenario toen president George W. Bush het Kyoto-protocol, dat zijn voorganger Clinton in 1997 had ondertekend, naast zich neerlegde. Want terwijl de Amerikaanse federale overheid terugtrad, trad het Amerikaanse bedrijfsleven naar voren - vooral met de schalierevolutie, die ook de kostprijs van elektriciteit drukte én de Verenigde Staten energieonafhankelijk maakte.
...