Na overleg met de sociale partners donderdag kwam de regering vrijdag bijeen om het licht op groen te zetten voor de maatregelen. Voor aanvang zei minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) dat er nu al meer dan honderd bedrijven tijdelijke werkloosheid uit overmacht hebben aangevraagd, goed voor bijna 3.000 werknemers. De erkenning van tijdelijke werkloosheid zou vlot kunnen gebeuren, binnen de drie à vier dagen, zegt de minister.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) kondigde vooraf aan dat bedrijven of zelfstandigen die hun belastingen (vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW of personenbelasting voor zelfstandigen) moeilijk kunnen betalen dat gespreid zouden kunnen doen of later zouden kunnen betalen.

Uiteindelijk nam de ministerraad vrijdag tien maatregelen.

De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als 'onderneming in moeilijkheden'. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid - zowel om economische reden als om overmacht - worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

Getroffen bedrijven kunnen een betalingsplan krijgen voor de sociale zekerheidsbijdragen. Voor de btw en de bedrijfsvoorheffing zullen ze een gespreide betaling kunnen krijgen en vrijgesteld worden van boetes.

Voor de vennootschapsbelasting en de personenbelasting kan uitstel van betaling gevraagd worden voor wie vanwege het coronavirus moeite heeft om die te betalen.

Zelfstandigen kunnen een vermindering van de voorafbetaling vragen als ze merken dat hun inkomsten lager liggen dan gewoonlijk. Ook voor sociale bijdragen kunnen zelfstandigen uitstel van betaling of een vrijstelling krijgen. Zelfstandigen die hun activiteit langer dan een week moeten stopzetten, kunnen een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) krijgen.

De federale overheid zal ook geen boetes of sancties opleggen aan bedrijven of dienstverleners die de aan hen toegewezen overheidsopdracht niet of niet op tijd kunnen uitvoeren omwille van het coronavirus.

Na overleg met de sociale partners donderdag kwam de regering vrijdag bijeen om het licht op groen te zetten voor de maatregelen. Voor aanvang zei minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) dat er nu al meer dan honderd bedrijven tijdelijke werkloosheid uit overmacht hebben aangevraagd, goed voor bijna 3.000 werknemers. De erkenning van tijdelijke werkloosheid zou vlot kunnen gebeuren, binnen de drie à vier dagen, zegt de minister.Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) kondigde vooraf aan dat bedrijven of zelfstandigen die hun belastingen (vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW of personenbelasting voor zelfstandigen) moeilijk kunnen betalen dat gespreid zouden kunnen doen of later zouden kunnen betalen. Uiteindelijk nam de ministerraad vrijdag tien maatregelen. De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als 'onderneming in moeilijkheden'. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid - zowel om economische reden als om overmacht - worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken. Getroffen bedrijven kunnen een betalingsplan krijgen voor de sociale zekerheidsbijdragen. Voor de btw en de bedrijfsvoorheffing zullen ze een gespreide betaling kunnen krijgen en vrijgesteld worden van boetes. Voor de vennootschapsbelasting en de personenbelasting kan uitstel van betaling gevraagd worden voor wie vanwege het coronavirus moeite heeft om die te betalen. Zelfstandigen kunnen een vermindering van de voorafbetaling vragen als ze merken dat hun inkomsten lager liggen dan gewoonlijk. Ook voor sociale bijdragen kunnen zelfstandigen uitstel van betaling of een vrijstelling krijgen. Zelfstandigen die hun activiteit langer dan een week moeten stopzetten, kunnen een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) krijgen. De federale overheid zal ook geen boetes of sancties opleggen aan bedrijven of dienstverleners die de aan hen toegewezen overheidsopdracht niet of niet op tijd kunnen uitvoeren omwille van het coronavirus.