'Van een echte competitiviteitsschok is vooralsnog geen sprake', luidt het zaterdag in een gezamenlijk persbericht van VBO, Voka, Unizo, Boerenbond, Beci, UWE en UCM.

De werkgeversorganisaties sommen enkele punten op, 'op basis van de eerste beschikbare informatie'. Zo blijven ze overtuigd van de noodzaak van een wetgevend initiatief om de wet van '96 over het concurrentievermogen te hervormen. "Men moet er bovendien absoluut over waken dat de btw-verlaging en de lastenverlaging de beschikbare marge voor loonsverhogingen niet vergroten", klinkt het nog.

De werkgeversorganisaties eisen zaterdag overigens 'spijkerharde garanties' dat de btw-verlaging op elektriciteit niet wordt tenietgedaan door hogere energieheffingen op andere beleidsniveaus. De aangekondigde lastenverlagingen noemen ze
'beperkt en gespreid'. "Dit is niet van die aard dat het competitiviteitsprobleem grondig aangepakt wordt," luidt het.

Voorts vinden de werkgevers het 'voorbarig' om de volledige welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen te garanderen voor de volgende jaren, 'zeker in een periode van loonmatiging die moet worden aangehouden".

De werkgeversorganisaties vragen verdere stappen 'om de loonkostenhandicap - van 16,5 procent - volledig weg te werken en onze bedrijven echt competitief te maken'. (Belga/BO)

'Van een echte competitiviteitsschok is vooralsnog geen sprake', luidt het zaterdag in een gezamenlijk persbericht van VBO, Voka, Unizo, Boerenbond, Beci, UWE en UCM. De werkgeversorganisaties sommen enkele punten op, 'op basis van de eerste beschikbare informatie'. Zo blijven ze overtuigd van de noodzaak van een wetgevend initiatief om de wet van '96 over het concurrentievermogen te hervormen. "Men moet er bovendien absoluut over waken dat de btw-verlaging en de lastenverlaging de beschikbare marge voor loonsverhogingen niet vergroten", klinkt het nog. De werkgeversorganisaties eisen zaterdag overigens 'spijkerharde garanties' dat de btw-verlaging op elektriciteit niet wordt tenietgedaan door hogere energieheffingen op andere beleidsniveaus. De aangekondigde lastenverlagingen noemen ze 'beperkt en gespreid'. "Dit is niet van die aard dat het competitiviteitsprobleem grondig aangepakt wordt," luidt het.Voorts vinden de werkgevers het 'voorbarig' om de volledige welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen te garanderen voor de volgende jaren, 'zeker in een periode van loonmatiging die moet worden aangehouden". De werkgeversorganisaties vragen verdere stappen 'om de loonkostenhandicap - van 16,5 procent - volledig weg te werken en onze bedrijven echt competitief te maken'. (Belga/BO)