Toen de warenhuisketen Carrefour eind januari een herstructurering aankondigde, benadrukten de regeringen van ons land dat er alles aan moest worden gedaan om de ontslagen werknemers opnieuw aan de slag te krijgen. Nog geen half jaar later houdt het voorontwerp van sociaal akkoord amper rekening met die bezorgdheid. Bij Carrefour zullen werknemers vanaf 56 jaar met SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) of brugpensioen kunnen gaan.
...