Terwijl boeren geconfronteerd worden met captatieverboden omdat waterlopen te laag staan, mogen wel nog steeds gazons gesproeid worden. 'Ik krijg dat niet meer uitgelegd aan de boeren en tuinders', zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

De organisaties willen dat de overheid nu maatregelen neemt om te voorkomen dat de landbouwers later water zouden moeten besparen in de voedselproductie.

'De land- en tuinbouwsector zorgt voor ons levensnoodzakelijk voedsel en werkt hierbij met levende planten en dieren. Zelf een tijdelijke onderbreking in watervoorziening kan desastreuze gevolgen hebben of een volledige jaaroogst in rook doen opgaan', luidt het.

Terwijl boeren geconfronteerd worden met captatieverboden omdat waterlopen te laag staan, mogen wel nog steeds gazons gesproeid worden. 'Ik krijg dat niet meer uitgelegd aan de boeren en tuinders', zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. De organisaties willen dat de overheid nu maatregelen neemt om te voorkomen dat de landbouwers later water zouden moeten besparen in de voedselproductie. 'De land- en tuinbouwsector zorgt voor ons levensnoodzakelijk voedsel en werkt hierbij met levende planten en dieren. Zelf een tijdelijke onderbreking in watervoorziening kan desastreuze gevolgen hebben of een volledige jaaroogst in rook doen opgaan', luidt het.