De federale regering wil met lanceerbanen of ingroeibanen zo'n 8000 jongeren aan werk helpen. Als dat lukt is, dat ook een financiële meevaller voor de regering die op die manier zo'n 80 miljoen euro kan besparen in het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen.

De lanceerbanen zouden worden gecreëerd door de bedrijven meer geld te laten uitgeven aan banencreatie voor jongeren. Nu is het al zo dat bedrijven 0,1 procent van de loonmassa moeten uitgeven om de zogenaamde risicogroepen aan een job te helpen. Van die 0,1 procent moest vroeger een kwart naar jongeren gaan. De rest ging naar andere groepen zoals ouderen, gehandicapten en allochtonen. Voortaan moet de helft worden vrijgemaakt voor banencreatie voor jongeren. Dat betekent dat de bedrijven 45 miljoen euro extra uittrekken voor de tewerkstelling van jongeren.

De werkgeversorganisaties zijn koele minnaars van de maatregel. Zij vinden het wat te simpel om met middelen te schuiven en ervan uit te gaan dat er op die manier gemakkelijk jobs kunnen worden gecreëerd.

'Beter lagere minimumlonen en minder personenbelasting dan lanceerbanen'

De bezorgdheid van Unizo en VBO is terecht. Om jongeren aan een baan te helpen zijn andere ingrepen nodig. Die zijn trouwens meer dan welkom. België scoort met een gemiddelde jeugdwerkloosheid van 19,8 procent beter dan Zuid-Europese landen, maar slechter dan het EU-gemiddelde van 18,9 procent.

Die jongerenwerkloosheid kan enkel omlaag door twee beleidsmaatregelen te nemen. De eerste is het opnieuw invoeren van lagere brutominimumlonen voor wie jonger dan 21 jaar is. Dat verlaagt de loonkosten en zorgt ervoor dat die meer in overeenstemming zijn met de productiviteit van de jonge werknemer. Het nettoloon van de jongere werknemer hoeft daarom niet te dalen. In het verleden bestond er in België een onderscheid tussen het algemene brutominimumloon en dat voor jongeren. Tijdens de regeringsonderhandelingen werd het voorstel gelanceerd om dat onderscheid opnieuw in te voeren, maar CD&V was tegen.

Een andere maatregel is het hervormen van de personenbelasting. Wie nu aan een relatief laag loon begint te werken - vaak jongeren - betaalt al snel een belasting van 40 procent op zijn inkomen. Dat moet omlaag om werk aantrekkelijker te maken en de aanbodkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Een idee voor het debat over de taxshift dat na de paasvakantie van start gaat?

De federale regering wil met lanceerbanen of ingroeibanen zo'n 8000 jongeren aan werk helpen. Als dat lukt is, dat ook een financiële meevaller voor de regering die op die manier zo'n 80 miljoen euro kan besparen in het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen.De lanceerbanen zouden worden gecreëerd door de bedrijven meer geld te laten uitgeven aan banencreatie voor jongeren. Nu is het al zo dat bedrijven 0,1 procent van de loonmassa moeten uitgeven om de zogenaamde risicogroepen aan een job te helpen. Van die 0,1 procent moest vroeger een kwart naar jongeren gaan. De rest ging naar andere groepen zoals ouderen, gehandicapten en allochtonen. Voortaan moet de helft worden vrijgemaakt voor banencreatie voor jongeren. Dat betekent dat de bedrijven 45 miljoen euro extra uittrekken voor de tewerkstelling van jongeren. De werkgeversorganisaties zijn koele minnaars van de maatregel. Zij vinden het wat te simpel om met middelen te schuiven en ervan uit te gaan dat er op die manier gemakkelijk jobs kunnen worden gecreëerd.De bezorgdheid van Unizo en VBO is terecht. Om jongeren aan een baan te helpen zijn andere ingrepen nodig. Die zijn trouwens meer dan welkom. België scoort met een gemiddelde jeugdwerkloosheid van 19,8 procent beter dan Zuid-Europese landen, maar slechter dan het EU-gemiddelde van 18,9 procent.Die jongerenwerkloosheid kan enkel omlaag door twee beleidsmaatregelen te nemen. De eerste is het opnieuw invoeren van lagere brutominimumlonen voor wie jonger dan 21 jaar is. Dat verlaagt de loonkosten en zorgt ervoor dat die meer in overeenstemming zijn met de productiviteit van de jonge werknemer. Het nettoloon van de jongere werknemer hoeft daarom niet te dalen. In het verleden bestond er in België een onderscheid tussen het algemene brutominimumloon en dat voor jongeren. Tijdens de regeringsonderhandelingen werd het voorstel gelanceerd om dat onderscheid opnieuw in te voeren, maar CD&V was tegen.Een andere maatregel is het hervormen van de personenbelasting. Wie nu aan een relatief laag loon begint te werken - vaak jongeren - betaalt al snel een belasting van 40 procent op zijn inkomen. Dat moet omlaag om werk aantrekkelijker te maken en de aanbodkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Een idee voor het debat over de taxshift dat na de paasvakantie van start gaat?