In 2016 kwamen er in België netto 59.000 banen bij. Dat zijn er 17.000 meer dan in 2015. Aangezien de banengroei vorig jaar hoger was dan de groei van de beroepsbevolking, liep de werkloosheid met 26.000 terug, staat in het jaarverslag van de Nationale Bank.
...

In 2016 kwamen er in België netto 59.000 banen bij. Dat zijn er 17.000 meer dan in 2015. Aangezien de banengroei vorig jaar hoger was dan de groei van de beroepsbevolking, liep de werkloosheid met 26.000 terug, staat in het jaarverslag van de Nationale Bank. Toch heeft onze arbeidsmarkt een probleem. De werkgelegenheidsgraad van de 20- tot 64-jarigen ligt met 67,4 procent nog altijd onder het precrisisniveau van 68 procent. Nederland en Duitsland scoren met een werkzaamheidsgraad van 76-77 procent een stuk beter. De Nationale Bank noemt de werkloosheidsgraad van 8 procent 'onaanvaardbaar hoog'.Er zijn nochtans veel openstaande vacatures. De mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt blijft groot. En niet alleen voor hooggeschoolden. Eind vorig jaar stonden 73.000 uitzendvacatures open. Voor 48 procent werd geen specifiek niveau gevraagd. Bijna de helft van de uitzendvacatures heeft dus betrekking op laaggeschoolde arbeid. Terwijl er 215.000 Vlamingen werkzoekend zijn, van wie 47.000 laaggeschoold.Wie de grootte van de arbeidsreserve afzet tegen de vraag, kan niet anders dan besluiten dat er behoefte is aan meer doeltreffende activering. Ook al zijn er de voorbije jaren heel wat maatregelen genomen om Belgen naar de arbeidsmarkt te stuwen: de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering (de vroegere wachtuitkering), sneller dalende werkloosheidsuitkeringen, verplichte beschikbaarheid op de arbeidsmarkt voor bruggepensioneerden. Maar dat is duidelijk niet voldoende. Er is meer nodig, namelijk een beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen. Het is de noodzakelijke maatregel om sneller werk te zoeken. Dat meer Fransen dan Walen in West-Vlaanderen werken, komt volgens arbeidsmarktexperts omdat de werkloosheidsuitkering in Frankrijk in de tijd beperkt is. Helaas is dat onderwerp binnen de regering-Michel een taboe.