Bart Cockx, econoom verbonden aan het onderzoeksinstituut Sherppa en de Universiteit Gent, berekende de gemiddelde werkloosheidsgraad bij jongeren in de afgelopen tien jaar (2003-2012). België scoort met een gemiddelde jeugdwerkloosheid van 19,8 procent beter dan Zuid-Europese landen, maar slechter dan het EU-gemiddelde van 18,9 procent. Dat is vooral te wijten aan de zeer hoge jeugdwerkloosheid in Wallonië en Brussel, respectievelijk 29,6 en 35 procent. Maar zelfs voor Vlaanderen is er geen reden tot euforie. Met een gemiddelde jeugdwerkloosheidsgraad van 13,5 procent scoort Vlaanderen duidelijk slechter dan onder andere Duitsland (11,4%) en Nederland (7,3%), landen die arbeidseconomen als de benchmark beschouwen.

Bart Cockx noemt de situatie voor laaggeschoolde jongeren "zeer acuut". Hij ziet als belangrijkste oorzaken een hoog minimumloon, een te strikte scheiding tussen school en werk en een verticaal gesegmenteerd onderwijssysteem met hoge percentages zittenblijvers en een te vroegtijdige differentiëring in studierichtingen. Voor hooggeschoolde jongeren wordt de overgang van school naar werk door de ontslagbescherming bemoeilijkt.

De Gentse econoom heeft kritiek op een regeringsbeslissing uit april 2013 om het verlaagde tarief van het minimumloon voor jongeren onder de 21 jaar geleidelijk af te schaffen. Deze beslissing moet volgens hem herroepen worden. Daarnaast stelt hij een structurele vermindering voor van de arbeidskosten van laagbetaalde werknemers.

Cockx: "Een afschaffing van de gerichte aanwervingssubsidies voor jongeren zou deze structurele vermindering kunnen financieren. Daarnaast moet dringend werk gemaakt worden van de geplande fundamentele onderwijshervormingen die de strikte barrière tussen school en werk afbreken."

Gemiddelde jeugdwerkloosheid in Europa 2003-2012 (-25 jaar)

- Griekenland 30,7%

- Spanje 30,4%

- Frankrijk 20,9%

- België 19,8%

- Brussel 35%

- Wallonië 29,6%

- Vlaanderen 13,5%

- EU27 18,9%

- Duitsland 11,4%

- Denemarken 10,4%

- Oostenrijk 9%

- Nederland 7,3%

Bron: Sherppa

Bart Cockx, econoom verbonden aan het onderzoeksinstituut Sherppa en de Universiteit Gent, berekende de gemiddelde werkloosheidsgraad bij jongeren in de afgelopen tien jaar (2003-2012). België scoort met een gemiddelde jeugdwerkloosheid van 19,8 procent beter dan Zuid-Europese landen, maar slechter dan het EU-gemiddelde van 18,9 procent. Dat is vooral te wijten aan de zeer hoge jeugdwerkloosheid in Wallonië en Brussel, respectievelijk 29,6 en 35 procent. Maar zelfs voor Vlaanderen is er geen reden tot euforie. Met een gemiddelde jeugdwerkloosheidsgraad van 13,5 procent scoort Vlaanderen duidelijk slechter dan onder andere Duitsland (11,4%) en Nederland (7,3%), landen die arbeidseconomen als de benchmark beschouwen.Bart Cockx noemt de situatie voor laaggeschoolde jongeren "zeer acuut". Hij ziet als belangrijkste oorzaken een hoog minimumloon, een te strikte scheiding tussen school en werk en een verticaal gesegmenteerd onderwijssysteem met hoge percentages zittenblijvers en een te vroegtijdige differentiëring in studierichtingen. Voor hooggeschoolde jongeren wordt de overgang van school naar werk door de ontslagbescherming bemoeilijkt. De Gentse econoom heeft kritiek op een regeringsbeslissing uit april 2013 om het verlaagde tarief van het minimumloon voor jongeren onder de 21 jaar geleidelijk af te schaffen. Deze beslissing moet volgens hem herroepen worden. Daarnaast stelt hij een structurele vermindering voor van de arbeidskosten van laagbetaalde werknemers. Cockx: "Een afschaffing van de gerichte aanwervingssubsidies voor jongeren zou deze structurele vermindering kunnen financieren. Daarnaast moet dringend werk gemaakt worden van de geplande fundamentele onderwijshervormingen die de strikte barrière tussen school en werk afbreken."